Molecular Phylogenetic Diversity and Spatial Distribution of Bacterial Communities in Cooling Stage during Swine Manure Composting
Yan Guo (Guo Y), Jinliang Zhang (Zhang J), Yongfeng Yan (Yan Y), Jian Wu (Wu J), Nengwu Zhu (Zhu N), Changyan Deng (Deng C)
Asian-Australas J Anim Sci. 2015;28(6):888-895.   Published online 2015 Mar 19     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.14.0882
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Degradation of poly(butylene adipate-co-terephthalate) films by Thermobifida fusca FXJ-1 isolated from compost
Xianbo Jia, Ke Zhao, Jie Zhao, Chenqiang Lin, Hui Zhang, Longjun Chen, Jichen Chen, Yu Fang
Journal of Hazardous Materials.2023; 441: 129958.     CrossRef
Spatial dynamics of biochemical fractions degradation, functional enzymatic activity and bacterial community within co-bioevaporation pile
Benqin Yang, Zhiqiang Lin, Yanmei Liu, Die Hu, Xiandong Zhou, Qian Pan, Xuejun Pan
Journal of Cleaner Production.2021; 287: 125552.     CrossRef
Effects of operating parameters on in situ NH3 emission control during kitchen waste composting and correlation analysis of the related microbial communities
Ying Ding, Jiaojiao Wei, Junsheng Xiong, Bowei Zhou, Hanjiang Cai, Weiqin Zhu, Hangjun Zhang
Environmental Science and Pollution Research.2019; 26(12): 11756.     CrossRef
Reverse transcription-quantitative PCR assays for genotype-specific detection of human noroviruses in clinical and environmental samples
Mohan Amarasiri, Masaaki Kitajima, Akiho Miyamura, Ricardo Santos, Silvia Monteiro, Takayuki Miura, Shinobu Kazama, Satoshi Okabe, Daisuke Sano
International Journal of Hygiene and Environmental Health.2018; 221(3): 578.     CrossRef
Environmental Origin of the Genus Bordetella
Illiassou Hamidou Soumana, Bodo Linz, Eric T. Harvill
Frontiers in Microbiology.2017;[Epub]     CrossRef
Fungi diversity from different depths and times in chicken manure waste static aerobic composting
Wenjie Gu, Yusheng Lu, Zhiyuan Tan, Peizhi Xu, Kaizhi Xie, Xia Li, Lili Sun
Bioresource Technology.2017; 239: 447.     CrossRef
Bacillus pseudoflexus sp. nov., a moderately halophilic bacterium isolated from compost
Piyush Chandna, Shanmugam Mayilraj, Ramesh Chander Kuhad
Annals of Microbiology.2016; 66(2): 895.     CrossRef