Studies on Intramuscular Fat Percentage in Live Swine Using Real-time Ultrasound to Determine Pork Quality
Jong-Hyun Jung (Jung JH), Kwan-Seob Shim (Shim KS), Chong-Sam Na (Na CS), Ho-Sung Choe (Choe HS)
Asian-Australas J Anim Sci. 2015;28(3):318-322.   Published online 2015 Feb 6     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.14.0927
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Identification of Signatures of Positive Selection That Have Shaped the Genomic Landscape of South African Pig Populations
Nompilo L. Hlongwane, Edgar F. Dzomba, Khanyisile Hadebe, Magriet A. van der Nest, Rian Pierneef, Farai C. Muchadeyi
Animals.2024; 14(2): 236.     CrossRef
Effect of miR-149-5p on intramuscular fat deposition in pigs based on metabolomics and transcriptomics
Yingke Liu, Yilin Wei, Yaqing Dou, Chenlei Li, Chenglei Song, Zhe Zhang, Kunlong Qi, Xinjian Li, Ruimin Qiao, Kejun Wang, Xiuling Li, Feng Yang, Xuelei Han
BMC Genomics.2023;[Epub]     CrossRef
Prediction of the intramuscular fat content of pork cuts by improved U2-Net model and clustering algorithm
Hu Liu, Wei Zhan, Zhiqiang Du, Mengyuan Xiong, Tao Han, Peiwen Wang, Weihao Li, Yong Sun
Food Bioscience.2023; 53: 102848.     CrossRef
Several models combined with ultrasound techniques to predict breast muscle weight in broilers
Zhengda Li, Jumei Zheng, Bingxing An, Xiaochun Ma, Fan Ying, Fuli Kong, Jie Wen, Guiping Zhao
Poultry Science.2023; 102(10): 102911.     CrossRef
Comprehensive Transcriptome Analysis Reveals the Role of lncRNA in Fatty Acid Metabolism in the Longissimus Thoracis Muscle of Tibetan Sheep at Different Ages
Gaoliang Bao, Shaobin Li, Fangfang Zhao, Jiqing Wang, Xiu Liu, Jiang Hu, Bingang Shi, Yuliang Wen, Li Zhao, Yuzhu Luo
Frontiers in Nutrition.2022;[Epub]     CrossRef
Characterization of the circRNA–miRNA–mRNA Network to Reveal the Potential Functional ceRNAs Associated With Dynamic Changes in the Meat Quality of the Longissimus Thoracis Muscle in Tibetan Sheep at Different Growth Stages
Gaoliang Bao, Fangfang Zhao, Jiqing Wang, Xiu Liu, Jiang Hu, Bingang Shi, Yuliang Wen, Li Zhao, Yuzhu Luo, Shaobin Li
Frontiers in Veterinary Science.2022;[Epub]     CrossRef
Nonlinear mixed models for characterization of growth trajectory of New Zealand rabbits raised in tropical climate
Vanusa Castro de Sousa, Daniel Biagiotti, José Lindenberg Rocha Sarmento, Luciano Silva Sena, Priscila Alves Barroso, Sued Felipe Lacerda Barjud, Marisa Karen de Sousa Almeida, Natanael Pereira da Silva Santos
Animal Bioscience.2022; 35(5): 648.     CrossRef
Integrated analysis of multi-tissues lipidome and gut microbiome reveals microbiota-induced shifts on lipid metabolism in pigs
Chunlin Xie, Xiaoyan Zhu, Baoyang Xu, Yaorong Niu, Xuelei Zhang, Libao Ma, Xianghua Yan
Animal Nutrition.2022; 10: 280.     CrossRef
MiR-23b Promotes Porcine Preadipocyte Differentiation via SESN3 and ACSL4
Meng Li, Na Zhang, Jiao Li, Wanfeng Zhang, Wei Hei, Mengting Ji, Yang Yang, Guoqing Cao, Xiaohong Guo, Bugao Li
Cells.2022; 11(15): 2339.     CrossRef
Comprehensive analysis of differentially expressed circRNAs and ceRNA regulatory network in porcine skeletal muscle
Meng Li, Na Zhang, Wanfeng Zhang, Wei Hei, Chunbo Cai, Yang Yang, Chang Lu, Pengfei Gao, Xiaohong Guo, Guoqing Cao, Bugao Li
BMC Genomics.2021;[Epub]     CrossRef
Profiling and characterization of miRNAs associated with intramuscular fat content in Yorkshire pigs
Yan Sun, Sheng Wang, Huiying Liu, Ruimin Ren, Qian Dong, Junhui Xie, Jianhua Cao
Animal Biotechnology.2020; 31(3): 256.     CrossRef
Single-Locus and Multi-Locus Genome-Wide Association Studies for Intramuscular Fat in Duroc Pigs
Rongrong Ding, Ming Yang, Jianping Quan, Shaoyun Li, Zhanwei Zhuang, Shenping Zhou, Enqin Zheng, Linjun Hong, Zicong Li, Gengyuan Cai, Wen Huang, Zhenfang Wu, Jie Yang
Frontiers in Genetics.2019;[Epub]     CrossRef
Quality characteristics and flavor compounds of pork meat as a function of carcass quality grade
Van Ba Hoa, Pil-Nam Seong, Soo-Hyun Cho, Sun-Moon Kang, Yun-Seok Kim, Sung-Sil Moon, Yong-Min Choi, Jin-Hyoung Kim, Kuk-Hwan Seol
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2019; 32(9): 1448.     CrossRef
Investigation of the associations of SCD gene polymorphism with intramuscular fat content in Duroc and Large White pig breeds
О. Костюнина, O. Kostyunina, Елена Требунских, Elena Trebunskikh, Маргарет Форнара, Margaret Fornara, Т. Карпушкина, T. Karpushkina
Agrarian Bulletin of the.2019; 190(11): 35.     CrossRef
Investigation of the Perilipin 5 gene expression and association study of its sequence polymorphism with meat and carcass quality traits in different pig breeds
M. Zappaterra, M. Mazzoni, P. Zambonelli, R. Davoli
Animal.2018; 12(6): 1135.     CrossRef
Higher membrane fluidity mediates the increased subcutaneous fatty acid content in pigs fed reduced protein diets
P.A. Lopes, A.P. Martins, S.V. Martins, M.S. Madeira, N.C. Santos, T.F. Moura, J.A.M. Prates, G. Soveral
Animal.2017; 11(4): 713.     CrossRef
Association of NLK polymorphisms with intramuscular fat content and fatty acid composition traits in pigs
Pantaporn Supakankul, Supamit Mekchay
Meat Science.2016; 118: 61.     CrossRef