Molecular Characterization and Expression Analysis of Insulin-like Growth Factor-1 and Insulin-like Growth Factor Binding Protein-1 Genes in Qinghai-Tibet Plateau Bos grunniens and Lowland Bos taurus
Ya-bing Chen (Chen Yb), Mei Fu (Fu M), Dao-liang Lan (Lan Dl), Jian Li (Li J)
Asian-Australas J Anim Sci. 2015;28(1):20-24.   Published online 2014 Dec 23     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.14.0413
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The uniqueness and superiority of energy utilization in yaks compared with cattle in the highlands: A review
Xiaojing Liu, Jian Gao, Suozhu Liu, Yanfen Cheng, Lizhuang Hao, Shujie Liu, Weiyun Zhu
Animal Nutrition.2023; 12: 138.     CrossRef
Yak rumen microbial diversity at different forage growth stages of an alpine meadow on the Qinghai-Tibet Plateau
Li Ma, Shixiao Xu, Hongjin Liu, Tianwei Xu, Linyong Hu, Na Zhao, Xueping Han, Xiaoling Zhang
PeerJ.2019; 7: e7645.     CrossRef
Molecular characterization and tissue expression profiles of insulin-like growth factor binding protein-1 (IGFBP-1) in Chinese alligator Alligator sinensis during the active and hibernating periods
Mengyun Li, Ting Meng, Fei Peng, Shengzhou Zhang, Yongkang Zhou, Xiaobing Wu
Biologia.2018; 73(3): 227.     CrossRef
Insulin-like growth factor I (IGF-I) in Chinese alligator, Alligator sinensis: Molecular characterization, tissue distribution and mRNA expression changes during the active and hibernating periods
Xue Zhu, Shengzhou Zhang, Shuai Zhao, Rui Zhang, Yongkang Zhou, Xiaobing Wu
General and Comparative Endocrinology.2017; 242: 74.     CrossRef