Genome-wide DNA Methylation Profiles of Small Intestine and Liver in Fast-growing and Slow-growing Weaning Piglets
Woori Kwak (Kwak W), Jin-nam Kim (Kim Jn), Daewon Kim (Kim D), Jin Su Hong (Hong JS), Jae Hark Jeong (Jeong JH), Heebal Kim (Kim H), Seoae Cho (Cho S), Yoo Yong Kim (Kim YY)
Asian-Australas J Anim Sci. 2014;27(11):1532-1539.   Published online 2014 Oct 16     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2014.14309
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Predicting CpG Islands and DNA Methlation in the Cow Genome Using DNA Microarray Meta-Analysis and Genome Wide Scanning
Zahra Biranvand, Seyed Zia-ud-Din Mir Hosseini, mostafa ghaderi zefrehi, Seyed Hossein Hosseini Moghaddam, Arash Fazeli, Kianoosh Zarrin Kaviani
Research on Animal Production.2020; 11(29): 95.     CrossRef
Intrauterine Growth Restriction Alters the Genome-Wide DNA Methylation Profiles in Small Intestine, Liver and Longissimus Dorsi Muscle of Newborn Piglets
Shiyu Tao, Tianjiao Zhou, Perot Saelao, Ying Wang, Yuhua Zhu, Tiantian Li, Huaijun Zhou, Junjun Wang
Current Protein & Peptide Science.2019; 20(7): 713.     CrossRef
Detection of fetal epigenetic biomarkers through genome-wide DNA methylation study for non-invasive prenatal diagnosis
Hong-Dan Wang, Lin Liu, Hui-Ru Zhao, Qiao-Fang Hou, Jing-Bin Yan, Wei-Li Shi, Qian-Nan Guo, Li Wang, Shi-Xiu Liao, Bo-Feng Zhu
Molecular Medicine Reports.2017; 15(6): 3989.     CrossRef
Genome-wide DNA methylation profiles changes associated with constant heat stress in pigs as measured by bisulfite sequencing
Yue Hao, Yanjun Cui, Xianhong Gu
Scientific Reports.2016;[Epub]     CrossRef
Genome-wide analysis of CpG islands in some livestock genomes and their relationship with genomic features
A. Barazandeh, M.R. Mohammadabadi, M. Ghaderi-Zefrehei, H. Nezamabadi-pour
Czech Journal of Animal Science.2016; 61(11): 487.     CrossRef
Genome-wide analysis of DNA methylation in pigs using reduced representation bisulfite sequencing
Minkyeung Choi, Jongin Lee, Min Thong Le, Dinh Truong Nguyen, Suhyun Park, Nagasundarapandian Soundrarajan, Kyle M. Schachtschneider, Jaebum Kim, Jin-Ki Park, Jin-Hoi Kim, Chankyu Park
DNA Research.2015; 22(5): 343.     CrossRef