Traditional Chinese Medicine Prescriptions Enhance Growth Performance of Heat Stressed Beef Cattle by Relieving Heat Stress Responses and Increasing Apparent Nutrient Digestibility
Xiaozhen Song (Song X), Junrong Luo (Luo J), Daibo Fu (Fu D), Xianghui Zhao (Zhao X), Kornmatitsuk Bunlue (Bunlue K), Zhensong Xu (Xu Z), Mingren Qu (Qu M)
Asian-Australas J Anim Sci. 2014;27(10):1513-1520.   Published online 2014 Aug 20     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2014.14058
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Influence of dietary organic trace minerals on enteric methane emissions and rumen microbiota of heat-stressed dairy steers
A-Rang Son, Mahfuzul Islam, Seon-Ho Kim, Sung-Sill Lee, Sang-Suk Lee
Journal of Animal Science and Technology.2023; 65(1): 132.     CrossRef
Long-term administration of a commercial supplement enriched with bioactive compounds does not affect feed intake, health status, and growth performances in beef cattle
Marica Simoni, Arianna Goi, Erika Pellattiero, Alexandros Mavrommatis, Eleni Tsiplakou, Federico Righi, Massimo De Marchi, Carmen L. Manuelian
Archives Animal Breeding.2022; 65(1): 135.     CrossRef
Effect of Traditional Chinese Medicine on the Gut Microbiota in Heat-Stressed Laying Hens
Chunxin Ye, Qian Qu, Lin Bai, Jiaxin Chen, Zhuoke Cai, Jiaqi Sun, Cui Liu, Dayou Shi
Frontiers in Veterinary Science.2022;[Epub]     CrossRef
Effect of Dietary Fructus mume and Scutellaria baicalensis Georgi on the Fecal Microbiota and Its Correlation with Apparent Nutrient Digestibility in Weaned Piglets
Feng Zhang, Erhui Jin, Xiaodan Liu, Xu Ji, Hong Hu
Animals.2022; 12(18): 2418.     CrossRef
Fermented Chinese herbal preparation: Impacts on milk production, nutrient digestibility, blood biochemistry, and antioxidant capacity of late-lactation cows under heat stress
Shoupei Zhao, Chunhua Shan, Zhanjun Wu, Man Feng, Lianjie Song, Yanan Wang, Yuhong Gao, Jianjun Guo, Xinsheng Sun
Animal Feed Science and Technology.2022; 292: 115448.     CrossRef
Effects of traditional Chinese medicines on biochemical parameters, antioxidant capacity and heat shock protein expression in rainbow trout ( Oncorhynchus mykiss ) under heat stress
Shaoxia Lu, Ting Xian, Di Wang, Chang’an Wang, Yang Liu, Hongbai Liu, Shicheng Han
Aquaculture Research.2022; 53(17): 6148.     CrossRef
The synergistic effect of traditional Chinese medicine prescription and rumen‐protected γ‐aminobutyric acid on beef cattle under heat stress
Jian Chen, Yaqing Mao, Kun Guo, Huansheng Wu, Xiaozhen Song, Mingren Qu, Lvtao Lan, Junrong Luo
Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition.2021; 105(5): 807.     CrossRef
The effect of a finishing diet supplemented with γ-aminobutyric acids on carcass characteristics and meat quality of Hanwoo steers
Farouq Heidar Barido, Chang Woo Lee, Yeon Soo Park, Do Yeong Kim, Sung Ki Lee
Animal Bioscience.2021; 34(4): 621.     CrossRef
Puerarin improved growth performance and postmortem meat quality by regulating lipid metabolism of cattle under hot environment
Tao Peng, Hanle Shang, Mingrui Yang, Yanjiao Li, Junrong Luo, Mingren Qu, Xinyu Zhang, Xiaozhen Song
Animal Science Journal.2021;[Epub]     CrossRef
Dietary Supplementation With Creatine Pyruvate Alters Rumen Microbiota Protein Function in Heat-Stressed Beef Cattle
Yanjiao Li, Yitian Zang, Xianghui Zhao, Lin Liu, Qinghua Qiu, Kehui Ouyang, Mingren Qu
Frontiers in Microbiology.2021;[Epub]     CrossRef
Fermentation quality of herbal tea residue and its application in fattening cattle under heat stress
Xiaona Zhuang, Zujing Chen, Xiaohong Sun, Fangjun Li, Junyi Luo, Ting Chen, Qianyun Xi, Yongliang Zhang, Jiajie Sun
BMC Veterinary Research.2021;[Epub]     CrossRef
Effects of mixed crushed caraway (Carum carvi) with chromium-methionine or zinc-methionine supplementations on serum components and physiological responses of lambs subjected to transportation stress
S. Kaki, M.M. Moeini, F. Hozhabri
Small Ruminant Research.2020; 183: 106040.     CrossRef
The anti–heat stress effects of Chinese herbal medicine prescriptions and rumen‐protected γ‐aminobutyric acid on growth performance, apparent nutrient digestibility, and health status in beef cattle
Jian Chen, Kun Guo, Xiaozhen Song, Lvtao Lan, Shiqi Liu, Ruiming Hu, Junrong Luo
Animal Science Journal.2020;[Epub]     CrossRef
Analysis of Astragalus Polysaccharide Intervention in Heat-Stressed Dairy Cows’ Serum Metabolomics
Hanfang Zeng, Yumeng Xi, Yeqing Li, Zedong Wang, Lin Zhang, Zhaoyu Han
Animals.2020; 10(4): 574.     CrossRef
Effects of Fermented Herbal Tea Residues on the Intestinal Microbiota Characteristics of Holstein Heifers Under Heat Stress
Yueqin Xie, Zujing Chen, Dongyang Wang, Guoping Chen, Xiaohong Sun, Qian He, Junyi Luo, Ting Chen, Qianyun Xi, Yongliang Zhang, Jiajie Sun
Frontiers in Microbiology.2020;[Epub]     CrossRef
Improved antioxidant activity and rumen fermentation in beef cattle under heat stress by dietary supplementation with creatine pyruvate
Lin Liu, Wenjing Zhang, Hanjing Yu, Lanjiao Xu, Mingren Qu, Yanjiao Li
Animal Science Journal.2020;[Epub]     CrossRef
Temporal–Spatial Distribution of Risky Sites for Feeding Cattle in China Based on Temperature/Humidity Index
Ting Wang, Rongzhen Zhong, Daowei Zhou
Agriculture.2020; 10(11): 571.     CrossRef
Organic Chromium Form Alleviates the Detrimental Effects of Heat Stress on Nutrient Digestibility and Nutrient Transporters in Laying Hens
Cemal Orhan, Mehmet Tuzcu, Patrick Brice Defo Deeh, Nurhan Sahin, James R. Komorowski, Kazim Sahin
Biological Trace Element Research.2019; 189(2): 529.     CrossRef
Grape seed extract and chromium nicotinate reduce impacts of heat stress in Simmental × Qinchuan steers
Huiyuan Chen, Jifu Zhen, Zhaoliang Wu, Xiaomin Li, Shimin Liu, Zhiru Tang, Zhihong Sun
Animal Production Science.2019; 59(10): 1868.     CrossRef
Effect of Ultra-fine Traditional Chinese Medicine Compounds on Regulation of Lipid Metabolism and Reduction in Egg Cholesterol of Laying Hens
Y Song, J Zhu, T Wang, C Zhang, F Yang, X Guo, P Liu, H Cao, G Hu
Revista Brasileira de Ciência Avícola.2018; 20(1): 153.     CrossRef
Improving effects of dietary rumen protected γ-aminobutyric acid additive on apparent nutrient digestibility, growth performance and health status in heat-stressed beef cattle
Kun Guo, Huabin Cao, Yuanjun Zhu, Tiancheng Wang, Guoliang Hu, Bunlue Kornmatitsuk, Junrong Luo
Animal Science Journal.2018; 89(9): 1280.     CrossRef
Metabolomics Profiling of Serum and Urine in Three Beef Cattle Breeds Revealed Different Levels of Tolerance to Heat Stress
Yupeng Liao, Rui Hu, Zhisheng Wang, Quanhui Peng, Xianwen Dong, Xiangfei Zhang, Huawei Zou, Qijian Pu, Bai Xue, Lizhi Wang
Journal of Agricultural and Food Chemistry.2018; 66(26): 6926.     CrossRef
Magnolol pretreatment attenuates heat stress-induced IEC-6 cell injury
Chen Mei, Sha-sha He, Peng Yin, Lei Xu, Ya-ran Shi, Xiao-hong Yu, An Lyu, Feng-hua Liu, Lin-shu Jiang
Journal of Zhejiang University-SCIENCE B.2016; 17(6): 413.     CrossRef