Native Pig and Chicken Breed Database: NPCDB
Hyeon-Soo Jeong (Jeong HS), Dae-Won Kim (Kim DW), Se-Yoon Chun (Chun SY), Samsun Sung (Sung S), Hyeon-Jeong Kim (Kim HJ), Seoae Cho (Cho S), Heebal Kim (Kim H), Sung-Jong Oh (Oh SJ)
Asian-Australas J Anim Sci. 2014;27(10):1394-1398.   Published online 2014 Aug 20     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2014.14059
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Characterizing core microbiota and regulatory functions of the pig gut microbiome
Jun Hu, Jianwei Chen, Libao Ma, Qiliang Hou, Yong Zhang, Xiangfeng Kong, Xingguo Huang, Zhonglin Tang, Hong Wei, Xiangru Wang, Xianghua Yan
The ISME Journal.2024;[Epub]     CrossRef
Correlation analysis between jejunum metabolites and immune function in Saba and Landrace piglets
Yang He, Yongxiang Li, Yangsu Pan, Anjian Li, Ying Huang, Qianhui Mi, Sumei Zhao, Chunyong Zhang, Jinming Ran, Hong Hu, Hongbin Pan
Frontiers in Veterinary Science.2023;[Epub]     CrossRef
Gut microbiota-derived 3-phenylpropionic acid promotes intestinal epithelial barrier function via AhR signaling
Jun Hu, Jianwei Chen, Xiaojian Xu, Qiliang Hou, Jing Ren, Xianghua Yan
Microbiome.2023;[Epub]     CrossRef
Native Pig Breeds as a Source of Biodiversity—Breeding and Economic Aspects
Anna Kasprzyk, Alina Walenia
Agriculture.2023; 13(8): 1528.     CrossRef
Derivation and characterization of putative embryonic stem cells isolated from blastoderms of Taiwan Country chicken for the production of chimeric chickens
Chalothon Amporn, Pin-Chi Tang, Chien-Kai Wang
Animal Biotechnology.2022; 33(5): 920.     CrossRef
Host-microbiota interaction-mediated resistance to inflammatory bowel disease in pigs
Xuan Zhao, Lin Jiang, Xiuyu Fang, Zhiqiang Guo, Xiaoxu Wang, Baoming Shi, Qingwei Meng
Microbiome.2022;[Epub]     CrossRef
Colicins of Escherichia coli Lead to Resistance against the Diarrhea-Causing Pathogen Enterotoxigenic E. coli in Pigs
Leli Wang, Yuwei Wu, Juan Xu, Qiuyun Huang, Ying Zhao, Sheng Dong, Xuxiang Wang, Xiaoni Cao, Chuni Wang, Anqi Wu, Diao Zhou, Cang Chen, Huansheng Yang, Jianzhong Li, Papadimitriou Konstantinos, Qiang Tu, Gaihua Zhang, Jia Yin, Zhenjiang Zech Xu
Microbiology Spectrum.2022;[Epub]     CrossRef
Effective Population Size using Single Nucleotide Polymorphism Information in Korean Native Black Goat
Kwan-Woo Kim, Sung-Soo Lee, Hyun-Tae Lim, Chang-Gwon Dang, Jin-Wook Lee, Da-Yeon Jeon, Yu-sam Kim, Sang-Hoon Lee
Journal of Agriculture & Life Science.2020; 54(1): 45.     CrossRef
Capsulized faecal microbiota transplantation ameliorates post-weaning diarrhoea by modulating the gut microbiota in piglets
Wenjie Tang, Daiwen Chen, Bing Yu, Jun He, Zhiqing Huang, Ping Zheng, Xiangbing Mao, Yuheng Luo, Junqiu Luo, Quyuan Wang, Huifen Wang, Jie Yu
Veterinary Research.2020;[Epub]     CrossRef
Characteristics of the Jejunal Microbiota in 35-Day-Old Saba and Landrace Piglets
HUAN GAO, YUTING YANG, ZHENHUI CAO, JINMING RAN, CHUNYONG ZHANG, YING HUANG, MINGHUA YANG, SUMEI ZHAO, QINGCONG AN, HONGBIN PAN
Polish Journal of Microbiology.2020; 69(3): 367.     CrossRef
Investigation on genetic relationship and diversity for Vietnamese native pigs
Shinya Ishihara, Aisaku Arakawa, Masaaki Taniguchi, Kazuhiro Kikuchi
The Journal of Animal Genetics.2019; 47(1): 3.     CrossRef
A Microbiota-Derived Bacteriocin Targets the Host to Confer Diarrhea Resistance in Early-Weaned Piglets
Jun Hu, Libao Ma, Yangfan Nie, Jianwei Chen, Wenyong Zheng, Xinkai Wang, Chunlin Xie, Zilong Zheng, Zhichang Wang, Tao Yang, Min Shi, Lingli Chen, Qiliang Hou, Yaorong Niu, Xiaofan Xu, Yuhua Zhu, Yong Zhang, Hong Wei, Xianghua Yan
Cell Host & Microbe.2018; 24(6): 817.     CrossRef