Identification of SNPs in Cellular Retinol Binding Protein 1 and Cellular Retinol Binding Protein 3 Genes and Their Associations with Laying Performance Traits in Erlang Mountainous Chicken
Yan Wang (Wang Y), Li-Hua Xiao (Xiao LH), Xiao-Ling Zhao (Zhao XL), Yi-Ping Liu (Liu YP), Qing Zhu (Zhu Q)
Asian-Australas J Anim Sci. 2014;27(8):1075-1081.   Published online 2014 Jun 22     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2013.13587
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Pathogenicity evaluation of GVI-1 lineage infectious bronchitis virus and its long-term effects on reproductive system development in SPF hens
Zongyi Bo, Shuqin Chen, Chengcheng Zhang, Menjiao Guo, Yongzhong Cao, Xiaorong Zhang, Yantao Wu
Frontiers in Microbiology.2022;[Epub]     CrossRef
Novel Polymorphisms in RAPGEF6 Gene Associated with Egg-Laying Rate in Chinese Jing Hong Chicken using Genome-Wide SNP Scan
Syed Ali Azmal, Ali Akbar Bhuiyan, Abdullah Ibne Omar, Shuai Ma, Chenghao Sun, Zhongdong Han, Meikuen Zhang, Shuhong Zhao, Shijun Li
Genes.2019; 10(5): 384.     CrossRef
Associations of IGF2 and DRD2 polymorphisms with laying traits in Muscovy duck
Qiao Ye, Jiguo Xu, Xinfeng Gao, Hongjia Ouyang, Wei Luo, Qinghua Nie
PeerJ.2017; 5: e4083.     CrossRef
Polymorphisms in the Perilipin Gene May Affect Carcass Traits of Chinese Meat-type Chickens
Lu Zhang, Qing Zhu, Yiping Liu, Elizabeth R. Gilbert, Diyan Li, Huadong Yin, Yan Wang, Zhiqin Yang, Zhen Wang, Yuncong Yuan, Xiaoling Zhao
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2015; 28(6): 763.     CrossRef