Effects of Acanthopanax senticosus Polysaccharide Supplementation on Growth Performance, Immunity, Blood Parameters and Expression of Pro-inflammatory Cytokines Genes in Challenged Weaned Piglets
Jie Han (Han J), Lianquan Bian (Bian L), Xianjun Liu (Liu X), Fei Zhang (Zhang F), Yiran Zhang (Zhang Y), Ning Yu (Yu N)
Asian-Australas J Anim Sci. 2014;27(7):1035-1043.   Published online 2014 Jun 22     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2013.13659
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Artemisia ordosica polysaccharide ameliorated LPS-induced growth inhibition and intestinal injury in broilers through enhancing immune-regulation and antioxidant capacity
Yuanyuan Xing, Yankai Zheng, Shuo Yang, Linhui Zhang, Shiwei Guo, Lulu Shi, Yuanqing Xu, Xiao Jin, Sumei Yan, Binlin Shi
The Journal of Nutritional Biochemistry.2023; 115: 109284.     CrossRef
Advances in the Application of Phytogenic Extracts as Antioxidants and Their Potential Mechanisms in Ruminants
Minyu Piao, Yan Tu, Naifeng Zhang, Qiyu Diao, Yanliang Bi
Antioxidants.2023; 12(4): 879.     CrossRef
Shugan Jieyu Capsule in Post-Stroke Depression Treatment: From Molecules to Systems
Meng Zhang, Xue Bai
Frontiers in Pharmacology.2022;[Epub]     CrossRef
Effect of Immune Stress on Growth Performance and Immune Functions of Livestock: Mechanisms and Prevention
Xueting Niu, Yuexia Ding, Shengwei Chen, Ravi Gooneratne, Xianghong Ju
Animals.2022; 12(7): 909.     CrossRef
Dietary Forsythia suspensa extracts supplementation improves antioxidant status, anti-inflammatory functions, meat fatty acid deposition, and intestinal microbial community in finishing pigs
Sujie Liu, Qianqian Wang, Jiayu Ma, Jian Wang, Hongliang Wang, Li Liu, Shenfei Long, Xiangshu Piao
Frontiers in Veterinary Science.2022;[Epub]     CrossRef
Antioxidant activities and mechanisms of polysaccharides
Si Mu, Wenjian Yang, Gangliang Huang
Chemical Biology & Drug Design.2021; 97(3): 628.     CrossRef
Transcriptome profiling reveal Acanthopanax senticosus improves growth performance, immunity and antioxidant capacity by regulating lipid metabolism in GIFT (Oreochromis niloticus)
Hongxia Li, Jun Qiang, Changyou Song, Pao Xu
Comparative Biochemistry and Physiology Part D: Genomics and Proteomics.2021; 37: 100784.     CrossRef
Research Note: Effects of polysaccharide-enriched Acanthopanax senticosus extract on growth performance, immune function, antioxidation, and ileal microbial populations in broiler chickens
L.N. Long, H.H. Zhang, F. Wang, Y.X. Yin, L.Y. Yang, J.S. Chen
Poultry Science.2021; 100(4): 101028.     CrossRef
Advances in the Extraction, Purification, Structural Characteristics and Biological Activities of Eleutherococcus senticosus Polysaccharides: A Promising Medicinal and Edible Resource With Development Value
Xiaojie Li, Cai Chen, Aijing Leng, Jialin Qu
Frontiers in Pharmacology.2021;[Epub]     CrossRef
Macrophage immunomodulatory activity of Acanthopanax senticousus polysaccharide nanoemulsion via activation of P65/JNK/ikkαsignaling pathway and regulation of Th1/Th2 Cytokines
Xianghui Li, Zhiqiang Zhang, Zhenhuan Guo, Li Zhao, Yonglu Liu, Xia Ma, Qigai He
PeerJ.2021; 9: e12575.     CrossRef
Effect of Resin Acid and Zinc Oxide on Immune Status of Weaned Piglets Challenged With E. coli Lipopolysaccharide
Xiaonan Guan, Regiane R. Santos, Hannele Kettunen, Juhani Vuorenmaa, Francesc Molist
Frontiers in Veterinary Science.2021;[Epub]     CrossRef
Astragalus and Ginseng Polysaccharides Improve Developmental, Intestinal Morphological, and Immune Functional Characters of Weaned Piglets
C. M. Yang, Q. J. Han, K. L. Wang, Y. L. Xu, J. H. Lan, G. T. Cao
Frontiers in Physiology.2019;[Epub]     CrossRef
Eleutheroside B increase tight junction proteins and anti‐inflammatory cytokines expression in intestinal porcine jejunum epithelial cells (IPEC‐J2)
Dongsheng Che, Bao Zhao, Yueli Fan, Rui Han, Chun Zhang, Guixin Qin, Seidu Adams, Hailong Jiang
Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition.2019; 103(4): 1174.     CrossRef
A review on the immunomodulatory activity of Acanthopanax senticosus and its active components
Kit-Man Lau, Grace Gar-Lee Yue, Yuk-Yu Chan, Hin-Fai Kwok, Si Gao, Chun-Wai Wong, Clara Bik-San Lau
Chinese Medicine.2019;[Epub]     CrossRef
Modulation of hypoxia-inducible factor-1α/cyclo-oxygenase-2 pathway associated with attenuation of intestinal mucosa inflammatory damage by Acanthopanax senticosus polysaccharides in lipopolysaccharide-challenged piglets
Changyou Fan, Jie Han, Xianjun Liu, Fei Zhang, Yingshan Long, Qitao Xie
British Journal of Nutrition.2019; 122(6): 666.     CrossRef
Preparation and immunological activity of polysaccharides and their derivatives
Fang Chen, Gangliang Huang
International Journal of Biological Macromolecules.2018; 112: 211.     CrossRef
Effects of dietary supplementation of natural and fermented herbs on growth performance, nutrient digestibility, blood parameters, meat quality and fatty acid composition in growing-finishing pigs
Xin Jian Lei, Hyeok Min Yun, In Ho Kim
Italian Journal of Animal Science.2018; 17(4): 984.     CrossRef
Astragalus Extract Mixture HT042 Increases Longitudinal Bone Growth Rate by Upregulating Circulatory IGF-1 in Rats
Donghun Lee, Sung Hyun Lee, Yoon Hee Lee, Jungbin Song, Hocheol Kim
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.2017; 2017: 1.     CrossRef
Acanthopanax senticosus polysaccharides-induced intestinal tight junction injury alleviation via inhibition of NF-κB/MLCK pathway in a mouse endotoxemia model
Jie Han, Ji-Hong Li, Guang Bai, Guo-Shun Shen, Jing Chen, Jia-Nan Liu, Shuo Wang, Xian-Jun Liu
World Journal of Gastroenterology.2017; 23(12): 2175.     CrossRef
Anti‑tumour effects of polysaccharide extracted from Acanthopanax�senticosus and cell‑mediated immunity
Qinglong Meng, Jingzhi Pan, Yajing Liu, Li Chen, Yueying Ren
Experimental and Therapeutic Medicine.2017;[Epub]     CrossRef
Polysaccharides from Acanthopanax senticosus enhances intestinal integrity through inhibiting TLR4/NF‐κB signaling pathways in lipopolysaccharide‐challenged mice
Jie Han, Lixia Liu, Ning Yu, Jing Chen, Baoshan Liu, Di Yang, Guoshun Shen
Animal Science Journal.2016; 87(8): 1011.     CrossRef
The Effects ofAgave fourcroydesPowder as a Dietary Supplement on Growth Performance, Gut Morphology, Concentration of IgG, and Hematology Parameters in Broiler Rabbits
Maidelys Iser, Yordan Martínez, Hengjia Ni, Hongmei Jiang, Manuel Valdivié Navarro, Xiaosong Wu, Naif Abdullah Al-Dhabi, Manuel Rosales, Veeramuthu Duraipandiyan, Jun Fang
BioMed Research International.2016; 2016: 1.     CrossRef
Effect of Supplementation of Acanthopanax senticosus on Growth Performance, Blood Biochemical Profiles and Expression of Pro-Inflammatory Cytokines in Broiler Chicks
In-Surk Jang, Yang Soo Moon, Sea Hwan Sohn
Korean Journal of Poultry Science.2015; 42(3): 197.     CrossRef
Effect of Polysaccharides from Acanthopanax senticosus on Intestinal Mucosal Barrier of Escherichia coli Lipopolysaccharide Challenged Mice
Jie Han, Yunhe Xu, Di Yang, Ning Yu, Zishan Bai, Lianquan Bian
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2015; 29(1): 134.     CrossRef