Comparative Analysis on Antioxidative Ability of Muscle between Laiwu Pig and Large White
Wei Chen (Chen W), Hong-Lei Zhu (Zhu HL), Yuan Shi (Shi Y), Meng-Meng Zhao (Zhao MM), Hui Wang (Wang H), Yong-Qing Zeng (Zeng YQ)
Asian-Australas J Anim Sci. 2012;25(8):1190-1196.   Published online 2012 Jun 21     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2012.12019
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Effects of CO2 on the physicochemical, microbial, and sensory properties of pork patties packaged under optimized O2 levels
Rongrong Liang, Wenyan Zhang, Yanwei Mao, Yimin Zhang, Ke Li, Xin Luo, Xiaoyin Yang
Meat Science.2024; 209: 109422.     CrossRef
Antioxidant potential of Pediococcus pentosaceus strains from the sow milk bacterial collection in weaned piglets
Leli Wang, Qihang Liu, Yuwei Chen, Xinlei Zheng, Chuni Wang, Yining Qi, Yachao Dong, Yue Xiao, Cang Chen, Taohong Chen, Qiuyun Huang, Zongzhao Zhai, Cimin Long, Huansheng Yang, Jianzhong Li, Lei Wang, Gaihua Zhang, Peng Liao, Yong-Xin Liu, Peng Huang, Jia
Microbiome.2022;[Epub]     CrossRef
Copper and zinc hydroxychloride cosupplementation improve growth performance and carcass and reduce diarrhea frequency in grower-finisher pigs
Maitê Vidal Mendonça, Denis Hideki Nakasone, Cristian Hernando Garcia Martinez, Jéssica Luana Gemelli, Angélica Simone Cravo Pereira, Silvana Marina Piccoli Pugine, Mariza Pires de Melo, André Furugen Cesar de Andrade, Lúcio Francelino Araújo, Karolina Vo
Translational Animal Science.2021;[Epub]     CrossRef
Breed difference and regulatory role of CRTC3 in porcine intramuscular adipocyte
J. Liu, Q. Nong, J. Wang, W. Chen, Z. Xu, W. You, J. Xie, Y. Wang, T. Shan
Animal Genetics.2020; 51(4): 521.     CrossRef
Biochemical and immunological investigation of fascioliasis in cattle in Egypt
Nani Nasreldin, Rania Samir Zaki
Veterinary World.2020; 13(5): 923.     CrossRef
Relationships between ultimate pH and antioxidant enzyme activities and gene expression in pork loins
Jin Wang, Qi‐fan Zeng, Hui Wang, Wei Chen, Yong‐qing Zeng
Animal Science Journal.2018; 89(9): 1331.     CrossRef
Comparison and relationship between meat colour and antioxidant capacity of different pig breeds
Wei Chen, Qi-fan Zeng, Hai-peng Xu, Guo-feng Fang, Shou-dong Wang, Chuan-hao Li, Yan-dong Wang, Hui Wang, Yong-qing Zeng
Animal Production Science.2018; 58(11): 2152.     CrossRef
Correlation between Antioxidant Enzyme Activity, Free Iron Content and Lipid Oxidation in Four Lines of Korean Native Chicken Meat
Dicky Tri Utama, Seung Gyu Lee, Ki Ho Baek, Hye-Kyung Kim, Chang-Yeon Cho, Cheol-Koo Lee, Sung Ki Lee
Korean Journal for Food Science of Animal Resources.2016; 36(1): 44.     CrossRef
Antioxidant Enzyme Activity, Iron Content and Lipid Oxidation of Raw and Cooked Meat of Korean Native Chickens and Other Poultry
Muhlisin, Dicky Tri Utama, Jae Ho Lee, Ji Hye Choi, Sung Ki Lee
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2015; 29(5): 695.     CrossRef
Pyrroloquinoline-Quinone Suppresses Liver Fibrogenesis in Mice
Dongwei Jia, Fangfang Duan, Peike Peng, Linlin Sun, Yuanyuan Ruan, Jianxin Gu, Leo A. van Grunsven
PLOS ONE.2015; 10(3): e0121939.     CrossRef