Tissues Expression, Polymorphisms of IFN Regulatory Factor 6 (IRF6) Gene and Their Associated with Immune Traits in Three Pig Populations
Yang Liu (Liu Y), Jingeng Xu (Xu J), Weixuan Fu (Fu W), Ziqing Weng (Weng Z), Xiaoyan Niu (Niu X), Jianfeng Liu (Liu J), Xiangdong Ding (Ding X), Qin Zhang (Zhang Q)
Asian-Australas J Anim Sci. 2012;25(2):163-169.   Published online 2011 Dec 22     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2011.11168
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Differences in Immune Characteristics and Related Gene Expression in Spleen among Ningxiang, Berkshire Breeds and Their Hybrid Pigs
Gang Song, Yuebo Zhang, Hu Gao, Yawei Fu, Yue Chen, Yulong Yin, Kang Xu
Genes.2024; 15(2): 205.     CrossRef
Integrative network analysis revealed the molecular function of folic acid on immunological enhancement in a sheep model
Bing Wang, Heqiong Li, Zhen Li, Bo Wang, Han Zhang, Boyan Zhang, Hailing Luo
Frontiers in Immunology.2022;[Epub]     CrossRef