Estimation of Genetic Parameters for Wool Traits in Angora Rabbit
S. K. Niranjan (Niranjan SK), S. R. Sharma (Sharma SR), G. R. Gowane (Gowane GR)
Asian-Australas J Anim Sci. 2011;24(10):1335-1340.   Published online 2011 Aug 24     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2011.10456
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Marker density and statistical model designs to increase accuracy of genomic selection for wool traits in Angora rabbits
Chao Ning, Kerui Xie, Juanjuan Huang, Yan Di, Yanyan Wang, Aiguo Yang, Jiaqing Hu, Qin Zhang, Dan Wang, Xinzhong Fan
Frontiers in Genetics.2022;[Epub]     CrossRef
Genetic studies on growth and production traits in German Angora Rabbits under sub-temperate climatic conditions
ABDUL RAHIM, K S RAJARAVINDRA, OM HARI CHATURVEDI, RAJNI CHAUDHARY, S R SHARMA
The Indian Journal of Animal Sciences.2022;[Epub]     CrossRef
Rabbits – their domestication and molecular genetics of hair coat development and quality
K. Dorożyńska, D. Maj
Animal Genetics.2021; 52(1): 10.     CrossRef
The 55K SNP-Based Exploration of QTLs for Spikelet Number Per Spike in a Tetraploid Wheat (Triticum turgidum L.) Population: Chinese Landrace “Ailanmai” × Wild Emmer
Ziqiang Mo, Jing Zhu, Jiatai Wei, Jieguang Zhou, Qiang Xu, Huaping Tang, Yang Mu, Mei Deng, Qiantao Jiang, Yaxi Liu, Guoyue Chen, Jirui Wang, Pengfei Qi, Wei Li, Yuming Wei, Youliang Zheng, Xiujin Lan, Jian Ma
Frontiers in Plant Science.2021;[Epub]     CrossRef
Effects of Wnt10b on dermal papilla cells via the canonical Wnt/β‐catenin signalling pathway in the Angora rabbit
Liya Bai, Shuxia Gao, Haitao Sun, Xueyan Zhao, Liping Yang, Hongmei Hu, Jie Sun, Wenxue Jiang
Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition.2019; 103(5): 1602.     CrossRef