Comparison of Nitrogen Metabolism in Yak (Bos grunniens) and Indigenous Cattle (Bos taurus) on the Qinghai-Tibetan Plateau
Hucheng Wang (Wang H), Ruijun Long (Long R), Juan Boo Liang (Liang JB), Xusheng Guo (Guo X), Luming Ding (Ding L), Zhanhuan Shang (Shang Z)
Asian-Australas J Anim Sci. 2011;24(6):766-773.   Published online 2011 Apr 27     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2011.10350
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Linkages between rumen microbiome, host, and environment in yaks, and their implications for understanding animal production and management
Weiwei Wang, Yuntao Dong, Wei Guo, Xiao Zhang, A. Allan Degen, Sisi Bi, Luming Ding, Xiang Chen, Ruijun Long
Frontiers in Microbiology.2024;[Epub]     CrossRef
Coping with extremes: Alternations in diet, gut microbiota, and hepatic metabolic functions in a highland passerine
Yanfeng Sun, Yaotong Hao, Qian Zhang, Xu Liu, Limin Wang, Juyong Li, Mo Li, Dongming Li
Science of The Total Environment.2023; 905: 167079.     CrossRef
Genome‐wide comparison of DNA methylation patterns between yak and three cattle strains and their potential association with mRNA transcription
Jin‐Wei Xin, Zhi‐Xin Chai, Hui Jiang, Han‐Wen Cao, Xiao‐Ying Chen, Cheng‐Fu Zhang, Yong Zhu, Qiang Zhang, Qiu‐Mei Ji
Journal of Experimental Zoology Part B: Molecular and Developmental Evolution.2023; 340(4): 316.     CrossRef
Isoacids supplementation improves growth performance and feed fiber digestibility associated with ruminal bacterial community in yaks
Fei Jiang, Yanhua Gao, Zhongli Peng, Xiulian Ma, Yinjie You, Zhibin Hu, Anxiang He, Yupeng Liao
Frontiers in Microbiology.2023;[Epub]     CrossRef
The adaptive strategies of yaks to live in the Asian highlands
Xiaoping Jing, Luming Ding, Jianwei Zhou, Xiaodan Huang, Allan Degen, Ruijun Long
Animal Nutrition.2022; 9: 249.     CrossRef
Differential Effects of Natural Grazing and Feedlot Feeding on Yak Fecal Microbiota
Tariq Shah, Luming Ding, Ahmad Ud Din, Faiz-ul Hassan, Anum Ali Ahmad, Haiyan Wei, Xianju Wang, Qi Yan, Muhammad Ishaq, Niyaz Ali, Yougui Fang
Frontiers in Veterinary Science.2022;[Epub]     CrossRef
Genome-Wide Association Study of Body Weight Trait in Yaks
Jiabo Wang, Xiaowei Li, Wei Peng, Jincheng Zhong, Mingfeng Jiang
Animals.2022; 12(14): 1855.     CrossRef
Integrated proteomic, phosphoproteomic, and N-glycoproteomic analyses of the longissimus thoracis of yaks
Xinping Chang, Jiamin Zhang, Zhendong Liu, Zhang Luo, Lin Chen, Jinqiu Wang, Fang Geng
Current Research in Food Science.2022; 5: 1494.     CrossRef
Shrub cover impacts on yak growth performance and herbaceous forage quality on the Qinghai-Tibet Plateau, China
C. Yang, T. Yan, Y. Sun, F. Hou
Rangeland Ecology & Management.2021; 75: 9.     CrossRef
Seasonal dynamics of diet–gut microbiota interaction in adaptation of yaks to life at high altitude
Na Guo, Qunfu Wu, Fuyu Shi, Jiahuan Niu, Tao Zhang, A. Allan Degen, Qiangen Fang, Luming Ding, Zhanhuan Shang, Zhigang Zhang, Ruijun Long
npj Biofilms and Microbiomes.2021;[Epub]     CrossRef
Whole-Transcriptome Analysis of Yak and Cattle Heart Tissues Reveals Regulatory Pathways Associated With High-Altitude Adaptation
Hui Wang, Jincheng Zhong, Jikun Wang, Zhixin Chai, Chengfu Zhang, Jinwei Xin, Jiabo Wang, Xin Cai, Zhijuan Wu, Qiumei Ji
Frontiers in Genetics.2021;[Epub]     CrossRef
Comparison of Gut Microbiota of Yaks From Different Geographical Regions
Wenwen Liu, Qiang Wang, Jiajia Song, Jinwei Xin, Songshan Zhang, Yuanhua Lei, Yuanli Yang, Peng Xie, Huayi Suo
Frontiers in Microbiology.2021;[Epub]     CrossRef
Adaptation Mechanisms of Yak (Bos grunniens) to High-Altitude Environmental Stress
Wondossen Ayalew, Min Chu, Chunnian Liang, Xiaoyun Wu, Ping Yan
Animals.2021; 11(8): 2344.     CrossRef
Comparative iTRAQ proteomics identified proteins associated with sperm maturation between yak and cattleyak epididymis
Wangsheng Zhao, Siraj Ahmed, Junxia Liu, Saeed Ahmed, Eugene Quansah, Tajmal Hussain Solangi, Yitao Wu, Yueling Yangliu, Hongmei Wang, Jiangjiang Zhu, Xin Cai
BMC Veterinary Research.2021;[Epub]     CrossRef
Urea transport and hydrolysis in the rumen: A review
Samson Hailemariam, Shengguo Zhao, Yue He, Jiaqi Wang
Animal Nutrition.2021; 7(4): 989.     CrossRef
High‐altitude adaptation in vertebrates as revealed by mitochondrial genome analyses
Xibao Wang, Shengyang Zhou, Xiaoyang Wu, Qinguo Wei, Yongquan Shang, Guolei Sun, Xuesong Mei, Yuehuan Dong, Weilai Sha, Honghai Zhang
Ecology and Evolution.2021; 11(21): 15077.     CrossRef
A comparative analysis of differentially expressed mRNAs, miRNAs and circRNAs provides insights into the key genes involved in the high-altitude adaptation of yaks
Qianyun Ge, Yongbo Guo, Wangshan Zheng, Yuan Cai, Xuebin Qi, Shengguo Zhao
BMC Genomics.2021;[Epub]     CrossRef
Cloning of oligopeptide transport carrier PepT2 and comparative analysis of PepT2 expression in response to dietary nitrogen levels in yak and cattle
ZHIWEI ZHAO, FUYU SHI, HUCHENG WANG
The Indian Journal of Animal Sciences.2021;[Epub]     CrossRef
Bacterial communities in the solid, liquid, dorsal, and ventral epithelium fractions of yak (Bos grunniens) rumen
Qingmiao Ren, Huazhe Si, Xiaoting Yan, Chang Liu, Luming Ding, Ruijun Long, Zhipeng Li, Qiang Qiu
MicrobiologyOpen.2020;[Epub]     CrossRef
Selection signatures for high‐altitude adaptation in ruminants
J. Friedrich, P. Wiener
Animal Genetics.2020; 51(2): 157.     CrossRef
An Untargeted Metabolomics Investigation of Jiulong Yak (Bos grunniens) Meat by 1H-NMR
Chenglin Zhu, Massimiliano Petracci, Cheng Li, Enrico Fiore, Luca Laghi
Foods.2020; 9(4): 481.     CrossRef
Differential expression of skeletal muscle mitochondrial proteins in yak, dzo, and cattle: a proteomics-based study
Ling LONG, Yipan ZHU, Zhenzi LI, Haixia ZHANG, Lixia LIU, Jialin BAI
Journal of Veterinary Medical Science.2020; 82(8): 1178.     CrossRef
Characterization of the complete mitochondrial genome sequence of golden wild yak and revealed its phylogenetic relationship with 9 yak subspecies
Yan Zhang, Qiuying Wu, Liqin Yang, Xuanyu Chen, Chun Wang, Yan Zhang, Yutian Zeng, Ling Xu, Chuanzhi Lu, Changjun Zeng, Guangbin Zhou, Tianzhen Song, Ming Zhang
Mitochondrial DNA Part B.2019; 4(1): 660.     CrossRef
Characterization of Yak Common Biofluids Metabolome by Means of Proton Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy
Chenglin Zhu, Cheng Li, Yaning Wang, Luca Laghi
Metabolites.2019; 9(3): 41.     CrossRef
Skeletal muscle proteome analysis provides insights on high altitude adaptation of yaks
Wenting Wen, Zheze Zhao, Ruolin Li, Jiuqiang Guan, Zhiwei Zhou, Xiaolin Luo, Surendranath P. Suman, Qun Sun
Molecular Biology Reports.2019; 46(3): 2857.     CrossRef
Rumen parameters of yaks (Bos grunniens) and indigenous cattle (Bos taurus) grazing on the Qinghai‐Tibetan Plateau
Fuyu Shi, Hucheng Wang, Abraham Allan Degen, Jianwei Zhou, Na Guo, Shah Mudassar, Ruijun Long
Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition.2019; 103(4): 969.     CrossRef
Transcriptome profiles revealed the mechanisms underlying the adaptation of yak to high-altitude environments
Jin-Wei Xin, Zhi-Xin Chai, Cheng-Fu Zhang, Qiang Zhang, Yong Zhu, Han-Wen Cao, Qiu-Mei Ji, Jin-Cheng Zhong
Scientific Reports.2019;[Epub]     CrossRef
Comparative analysis of peripheral blood reveals transcriptomic adaptations to extreme environments on the Qinghai-Tibetan Plateau in the gray wolf (Canis lupus chanco)
Guangshuai Liu, Chao Zhao, Xiufeng Yang, Junliang Shang, Xiaodong Gao, Guolei Sun, Huashan Dou, Honghai Zhang
Organisms Diversity & Evolution.2019; 19(3): 543.     CrossRef
Changes of β-carotene and retinol levels and BCO1 gene and protein expressions in yak tissues at different nutritional seasons
D.-X. Cao, S.-L. Wang, R. WANG, S.-T. Chai, S.-J. Liu, L.-Z. Hao
Journal of Animal and Feed Sciences.2019; 28(2): 120.     CrossRef
Comparisons of lung and gluteus transcriptome profiles between yaks at different ages
Jin-Wei Xin, Zhi-Xin Chai, Cheng-Fu Zhang, Qiang Zhang, Yong Zhu, Han-Wen Cao, Qiu-Mei Ji, Jin-Cheng Zhong
Scientific Reports.2019;[Epub]     CrossRef
Effect of different levels of selenium yeast on the antioxidant status, nutrient digestibility, selenium balances and nitrogen metabolism of Tibetan sheep in the Qinghai-Tibetan Plateau
Zhaofeng Wang, Yuhui Tan, Xiongxiong Cui, Shenghua Chang, Xiang Xiao, Tianhai Yan, Hong Wang, Fujiang Hou
Small Ruminant Research.2019; 180: 63.     CrossRef
Effect of parity in different grazing seasons on milk yield and composition of cattle × yak hybrids in the Himalayan alpines
Shanker Raj Barsila
Journal of Applied Animal Research.2019; 47(1): 591.     CrossRef
Apparent digestibility, rumen fermentation, digestive enzymes and urinary purine derivatives in yaks and Qaidam cattle offered forage-concentrate diets differing in nitrogen concentration
J.W. Zhou, H. Liu, C.L. Zhong, A.A. Degen, G. Yang, Y. Zhang, J.L. Qian, W.W. Wang, L.Z. Hao, Q. Qiu, Z.H. Shang, X.S. Guo, L.M. Ding, R.J. Long
Livestock Science.2018; 208: 14.     CrossRef
Fatty acid profile of ghee derived from two genotypes (cattle–yak vs yak) grazing different alpine Himalayan pasture sites
S. Marquardt, S. R. Barsila, S. L. Amelchanka, N. R. Devkota, M. Kreuzer, F. Leiber
Animal Production Science.2018; 58(2): 358.     CrossRef
Effect of slow-release urea on the composition of ruminal bacteria and fungi communities in yak
X.T. Yan, B.Y. Yan, Q.M. Ren, J.J. Dou, W.W. Wang, J.J. Zhang, J.W. Zhou, R.J. Long, L.M. Ding, J. Han, Z.P. Li, Q. Qiu
Animal Feed Science and Technology.2018; 244: 18.     CrossRef
Urinary purine derivatives excretion, rumen microbial nitrogen synthesis and the efficiency of utilization of recycled urea in Tibetan and fine-wool sheep
J.W. Zhou, J.D. Mi, A.A. Degen, L.M. Ding, X.S. Guo, Z.H. Shang, W.W. Wang, R.J. Long
Animal Feed Science and Technology.2017; 227: 24.     CrossRef
Rumen prokaryotic communities of ruminants under different feeding paradigms on the Qinghai-Tibetan Plateau
Dan Xue, Huai Chen, Xinquan Zhao, Shixiao Xu, Linyong Hu, Tianwei Xu, Lin Jiang, Wei Zhan
Systematic and Applied Microbiology.2017; 40(4): 227.     CrossRef
Comparison of aquaporin-1 expression between yak (Bos grunniens) and indigenous cattle (Bos taurus) in the Qinghai–Tibetan Plateau
C. L. Zhong, J. P. Kang, G. S. Stewart, J. W. Zhou, X. D. Huang, J. D. Mi, J. Liu, C. Yang, Y. Zhang, R. J. Long
Animal Production Science.2017; 57(8): 1618.     CrossRef
Comparative analysis of the microRNA transcriptome between yak and cattle provides insight into high-altitude adaptation
Jiuqiang Guan, Keren Long, Jideng Ma, Jinwei Zhang, Dafang He, Long Jin, Qianzi Tang, Anan Jiang, Xun Wang, Yaodong Hu, Shilin Tian, Zhi Jiang, Mingzhou Li, Xiaolin Luo
PeerJ.2017; 5: e3959.     CrossRef
Cloning of oligopeptide transport carrier PepT1 and comparative analysis of PepT1 messenger ribonucleic acid expression in response to dietary nitrogen levels in yak (Bos grunniens) and indigenous cattle (Bos taurus) on the Qinghai–Tibetan plateau1
H. C. Wang, F. Y. Shi, M. J. Hou, X. Y. Fu, R. J. Long
Journal of Animal Science.2016; 94(8): 3431.     CrossRef
Yak Response to High-Altitude Hypoxic Stress by Altering mRNA Expression and DNA Methylation of Hypoxia-Inducible Factors
Xianrong Xiong, Mei Fu, Daoliang Lan, Jian Li, Xiangdong Zi, Jincheng Zhong
Animal Biotechnology.2015; 26(3): 222.     CrossRef
Physiological insight into the high-altitude adaptations in domesticated yaks (Bos grunniens) along the Qinghai-Tibetan Plateau altitudinal gradient
X.Z. Ding, C.N. Liang, X. Guo, X.Y. Wu, H.B. Wang, K.A. Johnson, P. Yan
Livestock Science.2014; 162: 233.     CrossRef
Nitrogen metabolism and recycling in yaks (Bos grunniens) offered a forage - concentrate diet differing in N concentration
X. S. Guo, Y. Zhang, J. W. Zhou, R. J. Long, G. S. Xin, B. Qi, L. M. Ding, H. C. Wang
Animal Production Science.2012; 52(5): 287.     CrossRef
Comparison of methanogen diversity of yak (Bos grunniens) and cattle (Bos taurus) from the Qinghai-Tibetan plateau, China
Xiao Dan Huang, Hui Yin Tan, Ruijun Long, Juan Boo Liang, André-Denis G Wright
BMC Microbiology.2012;[Epub]     CrossRef
Recovery and germinability of seeds ingested by yaks and Tibetan sheep could have important effects on the population dynamics of alpine meadow plants on the Qinghai-Tibetan Plateau
Xiaojun Yu, Changlin Xu, Fang Wang, Zhanhuan Shang, Ruijun Long
The Rangeland Journal.2012; 34(3): 249.     CrossRef
Influences of dietary nitrogen and non-fiber carbohydrate levels on apparent digestibility, rumen fermentation and nitrogen utilization in growing yaks fed low quality forage based-diet
Y. Zhang, J.W. Zhou, X.S. Guo, G.X. Cui, L.M. Ding, H.C. Wang, L.W. Li, R.J. Long
Livestock Science.2012; 147(1-3): 139.     CrossRef