Application of Linkage Disequilibrium Mapping Methods to Detect QTL for Carcass Quality on Chromosome 6 Using a High Density SNP Map in Hanwoo
Y. Li (Li Y), J.-H. Lee (Lee JH), Y.-M. Lee (Lee YM), J.-J. Kim (Kim JJ)
Asian-Australas J Anim Sci. 2011;24(4):457-462.   Published online 2011 Feb 23     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2011.11019
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Genome-wide association analysis to identify QTL for carcass traits in Hanwoo (Korean native cattle)
MIN-WOOK HONG, SO-YOUNG CHOI, NARESH KUMAR SINGH, HUN KIM, SONG-YI YANG, KYEONGROK KWAK, JONG-BOK KIM, SUNG-JIN LEE
The Indian Journal of Animal Sciences.2019;[Epub]     CrossRef
Searching for new loci and candidate genes for economically important traits through gene-based association analysis of Simmental cattle
Jiangwei Xia, Huizhong Fan, Tianpeng Chang, Lingyang Xu, Wengang Zhang, Yuxin Song, Bo Zhu, Lupei Zhang, Xue Gao, Yan Chen, Junya Li, Huijiang Gao
Scientific Reports.2017;[Epub]     CrossRef
Multiple Linkage Disequilibrium Mapping Methods to Validate Additive Quantitative Trait Loci in Korean Native Cattle (Hanwoo)
Yi Li, Jong-Joo Kim
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2015; 28(7): 926.     CrossRef
Genome-Wide Specific Selection in Three Domestic Sheep Breeds
Huihua Wang, Li Zhang, Jiaxve Cao, Mingming Wu, Xiaomeng Ma, Zhen Liu, Ruizao Liu, Fuping Zhao, Caihong Wei, Lixin Du, Qin Zhang
PLOS ONE.2015; 10(6): e0128688.     CrossRef
Novel SNPs in the bovine ADIPOQ and PPARGC1A genes are associated with carcass traits in Hanwoo (Korean cattle)
Sungchul Shin, Euiryong Chung
Molecular Biology Reports.2013; 40(7): 4651.     CrossRef
Identification of Candidate Genes Associated with Beef Marbling Using QTL and Pathway Analysis in Hanwoo (Korean Cattle)
Hyesun Park, Seongwon Seo, Yong Min Cho, Sung Jong Oh, Hwan-Hoo Seong, Seung Hwan Lee, Dajeong Lim
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2012; 25(5): 613.     CrossRef
Detection of QTL for Carcass Quality on Chromosome 6 by Exploiting Linkage and Linkage Disequilibrium in Hanwoo
J.-H. Lee, Y. Li, J.-J. Kim
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2011; 25(1): 17.     CrossRef