Genetic Diversity of Chinese Indigenous Pig Breeds in Shandong Province Using Microsatellite Markers
J. Y. Wang (Wang JY), J. F. Guo (Guo JF), Q. Zhang (Zhang Q), H. M. Hu (Hu HM), H. C. Lin (Lin HC), Cheng Wang (Wang C), Yin Zhang (Zhang Y), Y. Wu (Wu Y)
Asian-Australas J Anim Sci. 2011;24(1):28-36.   Published online 2010 Dec 21     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2011.10091
Citations to this article as recorded by Crossref logo
High-density single nucleotide polymorphism chip-based conservation genetic analysis of indigenous pig breeds from Shandong Province, China
Yanping Wang, Xueyan Zhao, Cheng Wang, Wenwen Wang, Qin Zhang, Ying Wu, Jiying Wang
Animal Bioscience.2021; 34(7): 1123.     CrossRef
Genetic diversity analysis in Chinese miniature pigs using swine leukocyte antigen complex microsatellites
Jinhua Wu, Ronghui Liu, Hua Li, Hui Yu, Yalan Yang
Animal Bioscience.2021; 34(11): 1757.     CrossRef
An assessment of genetic diversity and population structures of fifteen Vietnamese indigenous pig breeds for supporting the decision making on conservation strategies
Nguyen Van Ba, Le Quang Nam, Duy Ngoc Do, Nguyen Van Hau, Lan Doan Pham
Tropical Animal Health and Production.2020; 52(3): 1033.     CrossRef
Genetic Diversity of Indigenous Pigs from South China Area Revealed by SNP Array
Shuqi Diao, Shuwen Huang, Zhiting Xu, Shaopan Ye, Xiaolong Yuan, Zanmou Chen, Hao Zhang, Zhe Zhang, Jiaqi Li
Animals.2019; 9(6): 361.     CrossRef
Genetic admixture analysis in Prestice Black-Pied pigs
I. Vrtkov√°
Archives Animal Breeding.2015; 58(1): 115.     CrossRef
Molecular genetic diversity and genetic structure of Vietnamese indigenous pig populations
L.D. Pham, D.N. Do, L.Q. Nam, N. Van Ba, L.T.A. Minh, T.X. Hoan, V.C. Cuong, H.N. Kadarmideen
Journal of Animal Breeding and Genetics.2014; 131(5): 379.     CrossRef