Effects of Oxidative Stress Induced by Diquat on Arginine Metabolism of Postweaning Pigs
Ping Zheng (Zheng P), Bing Yu (Yu B), Mei Lv (Lv M), Daiwen Chen (Chen D)
Asian-Australas J Anim Sci. 2010;23(1):98-105.   Published online 2009 Dec 22     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2010.90270
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Identification and functional prediction of long non-coding RNAs related to oxidative stress in the jejunum of piglets
Jinbao Li, Jianmin Zhang, Xinlin Jin, Shiyin Li, Yingbin Du, Yongqing Zeng, Jin Wang, Wei Chen
Animal Bioscience.2024; 37(2): 193.     CrossRef
The use of amino acids and their derivates to mitigate against pesticide-induced toxicity
Guo-ping Zhao, Wei-long Cheng, Zhi-hui Zhang, Yi-xuan Li, Ying-qiu Li, Fang-wei Yang, Yan-bo Wang
Ecotoxicology and Environmental Safety.2024; 276: 116340.     CrossRef
Dietary glutathione supplementation attenuates oxidative stress and improves intestinal barrier in diquat-treated weaned piglets
Chan Liang, Yanlin Ren, Gang Tian, Jun He, Ping Zheng, Xiangbing Mao, Jie Yu, Bing Yu
Archives of Animal Nutrition.2023; 77(2): 141.     CrossRef
Influences of Selenium-Enriched Yeast on Growth Performance, Immune Function, and Antioxidant Capacity in Weaned Pigs Exposure to Oxidative Stress
Lei Liu, Daiwen Chen, Bing Yu, Yuheng Luo, Zhiqing Huang, Ping Zheng, Xiangbing Mao, Jie Yu, Junqiu Luo, Hui Yan, Jun He, Heide Schatten
BioMed Research International.2021; 2021: 1.     CrossRef
Quercetin Alleviates Oxidative Damage by Activating Nuclear Factor Erythroid 2-Related Factor 2 Signaling in Porcine Enterocytes
Hai Jia, Yunchang Zhang, Xuemeng Si, Yuhang Jin, Da Jiang, Zhaolai Dai, Zhenlong Wu
Nutrients.2021; 13(2): 375.     CrossRef
Dietary glucose oxidase and/or catalase supplementation alleviates intestinal oxidative stress induced by diquat in weaned piglets
Xiaojiao Sun, Longguo Piao, Haifeng Jin, Kim Margarette C. Nogoy, Junfang Zhang, Bin Sun, Yi Jin, Dong Hoon Lee, Seongho Choi, Xiangzi Li
Animal Science Journal.2021;[Epub]     CrossRef
Selenium-Enriched Yeast Alleviates Oxidative Stress-Induced Intestinal Mucosa Disruption in Weaned Pigs
Lei Liu, Caimei Wu, Daiwen Chen, Bing Yu, Zhiqing Huang, Yuheng Luo, Ping Zheng, Xiangbing Mao, Jie Yu, Junqiu Luo, Hui Yan, Jun He
Oxidative Medicine and Cellular Longevity.2020; 2020: 1.     CrossRef
Organic selenium supplement partially alleviated diquat-induced oxidative insults and hepatic metabolic stress in nursery pigs
Nicole Doan, Yanhong Liu, Xia Xiong, Kwangwook Kim, Zhaohai Wu, David M. Bravo, Alexandra Blanchard, Peng Ji
British Journal of Nutrition.2020; 124(1): 23.     CrossRef
Diquat Determines a Deregulation of lncRNA and mRNA Expression in the Liver of Postweaned Piglets
Jin Wang, Zhi-xin Li, Dan-dan Yang, Pei-qi Liu, Zhi-qiang Wang, Yong-qing Zeng, Wei Chen
Oxidative Medicine and Cellular Longevity.2019; 2019: 1.     CrossRef
Dietary arginine supplementation enhances the growth performance and immune status of broiler chickens
Y.Q. Xu, Y.W. Guo, B.L. Shi, S.M. Yan, X.Y. Guo
Livestock Science.2018; 209: 8.     CrossRef
Diquat-induced oxidative stress increases intestinal permeability, impairs mitochondrial function, and triggers mitophagy in piglets1
Shuting Cao, Huan Wu, ChunChun Wang, Qianhui Zhang, Lefei Jiao, Fanghui Lin, Caihong H Hu
Journal of Animal Science.2018; 96(5): 1795.     CrossRef
The Evaluation of Antioxidant and Anti-Inflammatory Effects ofEucommia ulmoidesFlavones Using Diquat-Challenged Piglet Models
Daixiu Yuan, Tarique Hussain, Bie Tan, Yanhong Liu, Peng Ji, Yulong Yin
Oxidative Medicine and Cellular Longevity.2017; 2017: 1.     CrossRef
Arginine metabolism and its protective effects on intestinal health and functions in weaned piglets under oxidative stress induced by diquat
Ping Zheng, Bing Yu, Jun He, Jie Yu, Xiangbing Mao, Yuheng Luo, Junqiu Luo, Zhiqing Huang, Gang Tian, Qiufeng Zeng, Lianqiang Che, Daiwen Chen
British Journal of Nutrition.2017; 117(11): 1495.     CrossRef
The effect of dietary tryptophan levels on oxidative stress of liver induced by diquat in weaned piglets
Xiangbing Mao, Mei Lv, Bing Yu, Jun He, Ping Zheng, Jie Yu, Quyuan Wang, Daiwen Chen
Journal of Animal Science and Biotechnology.2014;[Epub]     CrossRef
Dietary supplementation with Lactobacillus fermentum I5007 improves the anti-oxidative activity of weanling piglets challenged with diquat
A.N. Wang, C.J. Cai, X.F. Zeng, F.R. Zhang, G.L. Zhang, P.A. Thacker, J.J. Wang, S. Y. Qiao
Journal of Applied Microbiology.2013; 114(6): 1582.     CrossRef
Protective effects of dietary arginine supplementation against oxidative stress in weaned piglets
Ping Zheng, Bing Yu, Jun He, Gang Tian, Yuheng Luo, Xiangbing Mao, Keying Zhang, Lianqiang Che, Daiwen Chen
British Journal of Nutrition.2013; 109(12): 2253.     CrossRef