Production of Transgenic Goats by Sperm-mediated Exogenous DNA Transfer Method
Yongju Zhao (Zhao Y), Hong Wei (Wei H), Yong Wang (Wang Y), Lingbin Wang (Wang L), Mingju Yu (Yu M), Jingsheng Fan (Fan J), Shuangyan Zheng (Zheng S), Cong Zhao (Zhao C)
Asian-Australas J Anim Sci. 2010;23(1):33-40.   Published online 2009 Dec 22     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2010.90216
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Comparison of two methods of sperm‐ and testis‐mediated gene transfer in production of transgenic animals: A systematic review
Zeinab Dehghan, Gholamhossein Darya, Shayesteh Mehdinejadiani, Amin Derakhshanfar
Animal Genetics.2024;[Epub]     CrossRef
Perspectives in Genome-Editing Techniques for Livestock
Julia Popova, Victoria Bets, Elena Kozhevnikova
Animals.2023; 13(16): 2580.     CrossRef
Sheep and Goat Genome Engineering: From Random Transgenesis to the CRISPR Era
Peter Kalds, Shiwei Zhou, Bei Cai, Jiao Liu, Ying Wang, Bjoern Petersen, Tad Sonstegard, Xiaolong Wang, Yulin Chen
Frontiers in Genetics.2019;[Epub]     CrossRef
Spontaneous uptake of exogenous DNA by goat spermatozoa and selection of donor bucks for sperm-mediated gene transfer
Yongju Zhao, Mingju Yu, Lingbin Wang, Yaofeng Li, Jingsheng Fan, Qian Yang, Yaping Jin
Molecular Biology Reports.2012; 39(3): 2659.     CrossRef
Association of goat (Capra hircus) CD4 gene exon 6 polymorphisms with ability of sperm internalizing exogenous DNA
Lingbin Wang, Jingsheng Fan, Mingju Yu, Shuangyan Zheng, Yongju Zhao
Molecular Biology Reports.2011; 38(3): 1621.     CrossRef