Molecular Cloning, Segmental Distribution and Ontogenetic Regulation of Cationic Amino Acid Transporter 2 in Pigs
Shi-geng Zou (Zou Sg), Ai-min Zhi (Zhi Am), Xiang-yan Zhou (Zhou Xy), Jian-jun Zuo (Zuo Jj), Yan Zhang (Zhang Y), Zhi-yi Huang (Huang Zy), Ping-Wen Xu (Xu PW), Ding-yuan Feng (Feng Dy)
Asian-Australas J Anim Sci. 2009;22(5):712-720.   Published online 2009 Apr 30     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2009.80469
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Expression of cationic amino acid transporters in pig skeletal muscles during postnatal development
Aiko Ishida, Akane Ashihara, Kazuki Nakashima, Masaya Katsumata
Amino Acids.2017; 49(11): 1805.     CrossRef