Molecular Cloning, Tissue Distribution and Segmental Ontogenetic Regulation of b0,+ Amino Acid Transporter in Lantang Pigs
Ai-min Zhi (Zhi Am), Ding-yuan Feng (Feng Dy), Xiang-yan Zhou (Zhou Xy), Shi-geng Zou (Zou Sg), Zhi-yi Huang (Huang Zy), Jian-jun Zuo (Zuo Jj), Hui Ye (Ye H), Chang-ming Zhang (Zhang Cm), Ze-min Dong (Dong Zm), Zhun Liu (Liu Z)
Asian-Australas J Anim Sci. 2008;21(8):1134-1142.   Published online 2008 Jul 1     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2008.80044
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Molecular cloning of the amino acid transporter b 0,+ AT cDNA from the orangeā€spotted grouper ( Epinephelus coioides ) and the effect of arginine on its expression
Xiao Cui, Fenglu Han, Shuyan Chi, Beiping Tan, Xiaohui Dong, Qihui Yang, Hongyu Liu, Shuang Zhang
Aquaculture Nutrition.2020; 26(3): 876.     CrossRef