Use of Cattle Microsatellite Markers to Assess Genetic Diversity of Thai Swamp Buffalo (Bubalus bubalis)
Supajit Sraphet, Benchamart Moolmuang, Ancharlie Na-Chiangmai, Sakol Panyim, Duncan R Smith, Kanokporn Triwitayakorn
Asian-Australas J Anim Sci. 2008;21(2):177-180.   Published online 2008 Jan 4     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2008.70327
Citations to this article as recorded by Crossref logo
De Novo Transcriptome Assembly of the Chinese Swamp Buffalo by RNA Sequencing and SSR Marker Discovery
Tingxian Deng, Chunying Pang, Xingrong Lu, Peng Zhu, Anqin Duan, Zhengzhun Tan, Jian Huang, Hui Li, Mingtan Chen, Xianwei Liang, Yun Zheng
PLOS ONE.2016; 11(1): e0147132.     CrossRef