Gene Microarray Analysis for Porcine Adipose Tissue: Comparison of Gene Expression between Chinese Xiang Pig and Large White
W. Guo (Guo W), S. H. Wang (Wang SH), H. J. Cao (Cao HJ), K. Xu (Xu K), J. Zhang (Zhang J), Z. L. Du (Du ZL), W. Lu (Lu W), J. D. Feng (Feng JD), N. Li (Li N), C. H. Wu (Wu CH), L. Zhang (Zhang L)
Asian-Australas J Anim Sci. 2008;21(1):11-18.   Published online 2008 Jan 4     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2008.60256
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Profiling and Functional Analysis of Long Noncoding RNAs and mRNAs during Porcine Skeletal Muscle Development
Ya Tan, Mailin Gan, Linyuan Shen, Liang Li, Yuan Fan, Ying Chen, Lei Chen, Lili Niu, Ye Zhao, Anan Jiang, Dongmei Jiang, Shunhua Zhang, Li Zhu
International Journal of Molecular Sciences.2021; 22(2): 503.     CrossRef
Transcriptome analysis of miRNA and mRNA in the livers of pigs with highly diverged backfat thickness
Kai Xing, Xitong Zhao, Hong Ao, Shaokang Chen, Ting Yang, Zhen Tan, Yuan Wang, Fengxia Zhang, Yibing Liu, HeMin Ni, Yong Guo, Zhuocheng Hou, Chuduan Wang
Scientific Reports.2019;[Epub]     CrossRef
Correlations of genes expression in PPAR signalling pathway with porcine meat quality traits
W. Wang, W. Xue, X. Xu, B. Jin, X. Zhang
Czech Journal of Animal Science.2016; 61(7): 333.     CrossRef
Dietary L-Arginine Supplementation Affects the Skeletal Longissimus Muscle Proteome in Finishing Pigs
Xianyong Ma, Chuntian Zheng, Youjun Hu, Li Wang, Xuefen Yang, Zongyong Jiang, Fran├žois Blachier
PLOS ONE.2015; 10(1): e0117294.     CrossRef
Underlying functional genomics of fat deposition in adipose tissue
Mohammad Reza Bakhtiarizadeh, Mohammad Moradi-Shahrbabak, Esmaeil Ebrahimie
Gene.2013; 521(1): 122.     CrossRef
Distinctive Genes Determine Different Intramuscular Fat and Muscle Fiber Ratios of the longissimus dorsi Muscles in Jinhua and Landrace Pigs
Ting Wu, Zhenhai Zhang, Zhangqin Yuan, Li Jan Lo, Jun Chen, Yizhen Wang, Jinrong Peng, Hongmei Wang
PLoS ONE.2013; 8(1): e53181.     CrossRef
Porcine Knock-in Fibroblasts Expressing hDAF on ╬▒-1,3-Galactosyltransferase (GGTA1) Gene Locus
Ji Woo Kim, Hye-Min Kim, Sang Mi Lee, Man-Jong Kang
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2012; 25(10): 1473.     CrossRef