Comparison of Gayal (Bos frontalis) and Yunnan Yellow Cattle (Bos taurus): In vitro Dry Matter Digestibility and Gas Production for a Range of Forages
Dongmei Xi (Xi D), Metha Wanapat (Wanapat M), Weidong Deng (Deng W), Tianbao He (He T), Zhifang Yang (Yang Z), Huaming Mao (Mao H)
Asian-Australas J Anim Sci. 2007;20(8):1208-1214.   Published online 2007 Jun 27     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2007.1208
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Effect of Moringa leaf flavonoids on the production performance, immune system, and rumen fermentation of dairy cows
Ji Liu, Yan Wang, Ling Liu, Guangming Ma, Yonggen Zhang, Jian Ren
Veterinary Medicine and Science.2023; 9(2): 917.     CrossRef
Metagenomic Sequencing Reveals the Taxonomic and Functional Characteristics of Rumen Micro-organisms in Gayals
Huan Gao, Ye Yu, Yaqi Lv, Deao Wang, Haonan Li, Zhe Li, Yuchen Zhang, Lan Chen, Jing Leng
Microorganisms.2023; 11(5): 1098.     CrossRef
Digestion of bamboo compared to grass and lucerne in a small hindgut fermenting herbivore, the guinea pig (Cavia porcellus)
Annelies De Cuyper, Daniela E. Winkler, Thomas Tütken, Guido Bosch, Jürgen Hummel, Michael Kreuzer, Arturo Muñoz Saravia, Geert P. J. Janssens, Marcus Clauss
Journal of Experimental Zoology Part A: Ecological and Integrative Physiology.2022; 337(2): 128.     CrossRef
Comparing the in vitro digestibility of leaves from tropical trees when using the rumen liquor from cattle, sheep or goats
G.A. Ortíz-Domínguez, C.G. Marin-Tun, J. Ventura-Cordero, P.G. González-Pech, C.M. Capetillo-Leal, J.F.J. Torres-Acosta, C.A. Sandoval-Castro
Small Ruminant Research.2021; 205: 106561.     CrossRef
The uneven weight distribution between predators and prey: Comparing gut fill between terrestrial herbivores and carnivores
Annelies De Cuyper, Carlo Meloro, Andrew J. Abraham, Dennis W.H. Müller, Daryl Codron, Geert P.J. Janssens, Marcus Clauss
Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology.2020; 243: 110683.     CrossRef
Gene cloning and expression of fungal lignocellulolytic enzymes from the rumen of gayal (Bos frontalis)
Jing Leng, Xuchuan Liu, Chunyong Zhang, Renjun Zhu, Huaming Mao
The Journal of General and Applied Microbiology.2018; 64(1): 9.     CrossRef
Isolation and characterization of the major histocompatibility complex DQA1 and DQA2 genes in gayal (Bos frontalis)
Sameeullah Memon, Liping Wang, Guozhi Li, Xiangying Liu, Weidong Deng, Dongmei Xi
Journal of Genetics.2018; 97(1): 121.     CrossRef
Whole-genome sequencing of the endangered bovine species Gayal (Bos frontalis) provides new insights into its genetic features
Chugang Mei, Hongcheng Wang, Wenjuan Zhu, Hongbao Wang, Gong Cheng, Kaixing Qu, Xuanmin Guang, Anning Li, Chunping Zhao, Wucai Yang, Chongzhi Wang, Yaping Xin, Linsen Zan
Scientific Reports.2016;[Epub]     CrossRef
Isolation and cDNA characteristics ofMHC-DRAgenes from gayal (Bos frontalis) and gaytle (Bos frontalis×Bos taurus)
Yongke Sun, Xiaomin Zhang, Dongmei Xi, Guozhi Li, Liping Wang, Huanli Zheng, Min Du, Zhaobing Gu, Yulin Yang, Yuai Yang
Biotechnology & Biotechnological Equipment.2015; 29(1): 33.     CrossRef
Polymorphisms of the insulin-like growth factor-binding protein 3 gene (IGFBP3) in gayal (Bos frontalis)
Dongmei Xi, Min Wu, Yueyuan Fan, Qing Liu, Jing Leng, Xiao Gou, Huaming Mao, Weidong Deng
Gene.2012; 497(1): 98.     CrossRef
Genetic variability of the coding region for the prion protein gene (PRNP) in gayal (Bos frontalis)
Dongmei Xi, Qing Liu, Jianhong Guo, Hongman Yu, Yuai Yang, Yiduo He, Huaming Mao, Xiao Gou, Weidong Deng
Molecular Biology Reports.2012; 39(2): 2011.     CrossRef
Dominant bacterial communities in the rumen of Gayals (Bos frontalis), Yaks (Bos grunniens) and Yunnan Yellow Cattle (Bos taurs) revealed by denaturing gradient gel electrophoresis
Jing Leng, Linjun Xie, Renjun Zhu, Shuli Yang, Xiao Gou, Shuai Li, Huaming Mao
Molecular Biology Reports.2011; 38(8): 4863.     CrossRef
Bacterial diversity in the rumen of Gayals (Bos frontalis), Swamp buffaloes (Bubalus bubalis) and Holstein cow as revealed by cloned 16S rRNA gene sequences
Shuli Yang, Songcheng Ma, Jing Chen, Huaming Mao, Yiduo He, Dongmei Xi, Liangyu Yang, Tianbao He, Weidong Deng
Molecular Biology Reports.2010; 37(4): 2063.     CrossRef