African Maternal Origin and Genetic Diversity of Chinese Domestic Donkeys
Chu-Zhao Lei (Lei CZ), Qing-Lan Ge (Ge QL), Hu-Cai Zhang (Zhang HC), Ruo-Yu Liu (Liu RY), Wei Zhang (Zhang W), Yong-Qing Jiang (Jiang YQ), Rui-Hua Dang (Dang RH), Hui-Ling Zheng (Zheng HL), Wen-Tong Hou (Hou WT), Hong Chen (Chen H)
Asian-Australas J Anim Sci. 2007;20(5):645-652.   Published online 2007 Mar 5     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2007.645
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Mitochondrial DNA diversity and maternal origins of Pakistani donkey
S. Earnist, S. Nawaz, I. Ullah, M. A. Bhinder, M. Imran, M. A. Rasheed, W. Shehzad, M. Y. Zahoor
Brazilian Journal of Biology.2024;[Epub]     CrossRef
Next-Generation Sequencing of the Complete Huaibei Grey Donkey Mitogenome and Mitogenomic Phylogeny of the Equidae Family
Jingjing Xia, Liang Chang, Dashuang Xu, Yuqing Jia, Yuanfei Ding, Chengcheng Cao, Zhaoyu Geng, Sihua Jin
Animals.2023; 13(3): 531.     CrossRef
A survey report on the donkey original breeding farms in China: Current aspects and future prospective
Zhenwei Zhang, Bingjian Huang, Yonghui Wang, Mingxia Zhu, Guiqin Liu, Changfa Wang
Frontiers in Veterinary Science.2023;[Epub]     CrossRef
Donkey Industry in China: Current Aspects, Suggestions and Future Challenges
Shamila Seyiti, Abulimiti Kelimu
Journal of Equine Veterinary Science.2021; 102: 103642.     CrossRef
Genetic diversity and population genetic structure in native Ethiopian donkeys (Equus asinus) inferred from equine microsatellite markers
E. Kefena, S. Rosenbom, A. Beja-Pereira, M. Yusuf Kurtu, J. L. Han, T. Dessie
Tropical Animal Health and Production.2021;[Epub]     CrossRef
African origins of modern asses as seen from paleontology and DNA: what about the Atlas wild ass?
Youcef SAM
Geobios.2020; 58: 73.     CrossRef
Phylogenetic Relationships of Turkish Indigenous Donkey Populations Determined by Mitochondrial DNA D-loop Region
Emel Özkan Ünal, Fulya Özdil, Selçuk Kaplan, Eser Kemal Gürcan, Serdar Genç, Sezen Arat, Mehmet İhsan Soysal
Animals.2020; 10(11): 1970.     CrossRef
Genetic diversity and maternal origin of Northeast African and South American donkey populations
X. Xia, J. Yu, X. Zhao, Y. Yao, L. Zeng, Z. Ahmed, S. Shen, R. Dang, C. Lei
Animal Genetics.2019; 50(3): 266.     CrossRef
Genetic diversity and relationships of Chinese donkeys using microsatellite markers
Lulan Zeng, Ruihua Dang, Hong Dong, Fangyu Li, Hong Chen, Chuzhao Lei
Archives Animal Breeding.2019; 62(1): 181.     CrossRef
Mitochondrial DNA genetic diversity in six Italian donkey breeds (Equus asinus)
Maria Cristina Cozzi, Paolo Valiati, Raffaele Cherchi, Erica Gorla, Raphaelle Teresa Matilde Maria Prinsen, Maria Longeri, Alessandro Bagnato, Maria Giuseppina Strillacci
Mitochondrial DNA Part A.2018; 29(3): 409.     CrossRef
Genetic diversity and paternal origin of domestic donkeys
H. Han, N. Chen, J. Jordana, C. Li, T. Sun, X. Xia, X. Zhao, C. Ji, S. Shen, J. Yu, F. Ainhoa, H. Chen, C. Lei, R. Dang
Animal Genetics.2017; 48(6): 708.     CrossRef
Evaluation of genetic diversity and population structure of five Chinese indigenous donkey breeds using microsatellite markers
Ran Di, Qiu-Yue Liu, Fang Xie, Wen-Ping Hu, Xiang-Yu Wang, Xiao-Han Cao, Zhang-Yuan Pan, Guo-Hong Chen, Ming-Xing Chu
Czech Journal of Animal Science.2017; 62(5): 219.     CrossRef
Genetic diversity and matrilineal genetic signature of native Ethiopian donkeys (Equus asinus) inferred from mitochondrial DNA sequence polymorphism
E. Kefena, T. Dessie, A. Tegegne, A. Beja-Pereira, M. Yusuf Kurtu, S. Rosenbom, J.L. Han
Livestock Science.2014; 167: 73.     CrossRef
Ancient DNA provides new insight into the maternal lineages and domestication of Chinese donkeys
Lu Han, Songbiao Zhu, Chao Ning, Dawei Cai, Kai Wang, Quanjia Chen, Songmei Hu, Junkai Yang, Jing Shao, Hong Zhu, Hui Zhou
BMC Evolutionary Biology.2014;[Epub]     CrossRef
First evidence of Equus asinus L. in the Chalcolithic disputes the Phoenicians as the first to introduce donkeys into the Iberian Peninsula
João L. Cardoso, Julia T. Vilstrup, Véra Eisenmann, Ludovic Orlando
Journal of Archaeological Science.2013; 40(12): 4483.     CrossRef
Phylogeography and Domestication of Chinese Swamp Buffalo
Xiang-Peng Yue, Ran Li, Wen-Mei Xie, Ping Xu, Ti-Cheng Chang, Li Liu, Feng Cheng, Run-Feng Zhang, Xian-Yong Lan, Hong Chen, Chu-Zhao Lei, Alessandro Achilli
PLoS ONE.2013; 8(2): e56552.     CrossRef
Cytochrome b Genetic Diversity and Maternal Origin of Chinese Domestic Donkey
Yun-Sheng Zhang, Xue-Yi Yang, Xiao-Bin Wang, Chun-Mei Zhang, Fang Qin, Zhen-Hui Zhou, Xian-Yong Lan, Hong Chen, Chu-Zhao Lei
Biochemical Genetics.2010; 48(7-8): 636.     CrossRef
Maternal genetic diversity and population structure of four Chinese donkey breeds
Jianxing Chen, Yujiang Sun, Dugarjaviin Manglai, Lingjiang Min, Qingjie Pan
Livestock Science.2010; 131(2-3): 272.     CrossRef
The association analysis between Cytb polymorphism and growth traits in three Chinese donkey breeds
Jianxing Chen, Zhenhua Song, Meijie Rong, Lingjiang Min, Yujiang Sun
Livestock Science.2009; 126(1-3): 306.     CrossRef