Chito-oligosaccharides as an Alternative to Antimicrobials in Improving Performance, Digestibility and Microbial Ecology of the Gut in Weanling Pigs
K. N. Han (Han KN), I. K. Kwon (Kwon IK), J. D. Lohakare (Lohakare JD), S. Heo (Heo S), B. J. Chae (Chae BJ)
Asian-Australas J Anim Sci. 2007;20(4):556-562.   Published online 2007 Jan 24     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2007.556
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Effects of dietary chitosan oligosaccharide on the growth, intestinal microbiota and immunity of juvenile red claw crayfish (Cherax quadricarinatus)
Ze-Long Zhang, Yan-Lei Cao, Jia-Rui Xu, Xiu-Xia Zhang, Jia-Jun Li, Jun-Tao Li, Pei-Hua Zheng, Jian-An Xian, Yao-Peng Lu
Fish & Shellfish Immunology.2024; 145: 109288.     CrossRef
Multifunctional Role of Chitosan in Farm Animals: A Comprehensive Review
Mahmoud Kamal, Islam M. Youssef, Hassan A. Khalil, Mostafa A. Ayoub, Nesrein M. Hashem
Annals of Animal Science.2023; 23(1): 69.     CrossRef
Chitosan oligosaccharide alleviates and removes the toxicological effects of organophosphorus pesticide chlorpyrifos residues
Huiyang Fu, Haozhen Liu, Yao Ge, Yinfeng Chen, Peng Tan, Jun Bai, Zhaolai Dai, Ying Yang, Zhenlong Wu
Journal of Hazardous Materials.2023; 446: 130669.     CrossRef
Yellow mealworms (Tenebrio molitor) as an alternative animal feed source: A comprehensive characterization of nutritional values and the larval gut microbiome
Prabhat Khanal, Deepak Pandey, Geir Næss, Ana R.J. Cabrita, António J.M. Fonseca, Margarida R.G. Maia, Bishnu Timilsina, Teun Veldkamp, Rumakanta Sapkota, Hege Overrein
Journal of Cleaner Production.2023; 389: 136104.     CrossRef
Applications and prospects of functional oligosaccharides in pig nutrition: A review
Nian Liu, Haibo Shen, Fan Zhang, Xiang Liu, Qinrui Xiao, Qian Jiang, Bie Tan, Xiaokang Ma
Animal Nutrition.2023; 13: 206.     CrossRef
Chitosan and chitosan‑based composites as beneficial compounds for animal health: Impact on gastrointestinal functions and biocarrier application
Victoria Anthony Uyanga, Onome Ejeromedoghene, Modinat Tolani Lambo, Michael Alowakennu, Yakubu Adekunle Alli, Abigail Adamma Ere-Richard, Liu Min, Jingpeng Zhao, Xiaojuan Wang, Hongchao Jiao, Okanlawon M. Onagbesan, Hai Lin
Journal of Functional Foods.2023; 104: 105520.     CrossRef
Endogenous chitinase might lead to differences in growth performance and intestinal health of piglets fed different levels of black soldier fly larva meal
Sujie Liu, Jian Wang, Longxian Li, Yonggai Duan, Xiaolin Zhang, Tenghao Wang, Jianjun Zang, Xiangshu Piao, Yongxi Ma, Defa Li
Animal Nutrition.2023; 14: 411.     CrossRef
Drinking water supplemented with wood vinegar on growth performance, intestinal morphology, and gut microbial of broiler chickens
Kornkamon Hanchai, Tassanee Trairatapiwan, Rachakris Lertpatarakomol
Veterinary World.2021; 14(1): 92.     CrossRef
A water-soluble β-glucan improves growth performance by altering gut microbiome and health in weaned pigs
Yuliang Wu, Xue Li, Hongnan Liu, Yanjun Du, Jian Zhou, Lijun Zou, Xia Xiong, Huilin Huang, Zhiliang Tan, Yulong Yin
Animal Nutrition.2021; 7(4): 1345.     CrossRef
Effects of diet chitosan oligosaccharide on performance and immune response of sows and their offspring
Xudong Duan, Gang Tian, Daiwen Chen, Jiwen Yang, Ling Zhang, Bin Li, Linhui Huang, Dan Zhang, Ping Zheng, Xiangbing Mao, Jie Yu, Jun He, Zhiqing Huang, Bing Yu
Livestock Science.2020; 239: 104114.     CrossRef
Partially defatted black soldier fly larva meal inclusion in piglet diets: effects on the growth performance, nutrient digestibility, blood profile, gut morphology and histological features
Ilaria Biasato, Manuela Renna, Francesco Gai, Sihem Dabbou, Marco Meneguz, Giovanni Perona, Silvia Martinez, Ana Cristina Barroeta Lajusticia, Stefania Bergagna, Luca Sardi, Maria Teresa Capucchio, Enrico Bressan, Andrea Dama, Achille Schiavone, Laura Gas
Journal of Animal Science and Biotechnology.2019;[Epub]     CrossRef
Dietary Chitooligosaccharide Inclusion as an Alternative to Antibiotics Improves Intestinal Morphology, Barrier Function, Antioxidant Capacity, and Immunity of Broilers at Early Age
Jun Li, Yefei Cheng, Yueping Chen, Hengman Qu, Yurui Zhao, Chao Wen, Yanmin Zhou
Animals.2019; 9(8): 493.     CrossRef
Effects of different molar mass chitooligosaccharides on growth, antioxidant capacity, non-specific immune response, and resistance to Aeromonas hydrophila in GIFT tilapia Oreochromis niloticus
Dongyan Guan, Huiwen Sun, Xiao Meng, Jiting Wang, Wenju Wan, Haojun Han, Zhen Wang, Yang Li
Fish & Shellfish Immunology.2019; 93: 500.     CrossRef
The Influences of Soybean Agglutinin and Functional Oligosaccharides on the Intestinal Tract of Monogastric Animals
Li Pan, Mohammed Farouk, Guixin Qin, Yuan Zhao, Nan Bao
International Journal of Molecular Sciences.2018; 19(2): 554.     CrossRef
Effects of natural dietary supplementation with Macleaya cordata extract containing sanguinarine on growth performance and gut health of early‐weaned piglets
Jiashun Chen, Baoju Kang, Yurong Zhao, Kang Yao, Chenxing Fu
Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition.2018; 102(6): 1666.     CrossRef
Determination of Growth Performance, Viscera Organ Weights and Ileal Intestinal Architecture of Broilers in Response to Drinking Water Added Extractions from Wooden Chips for the Starter Period
Shemil Priyan Macelline, Samiru Sudharaka Wickramasuriya, Taeg Kyun Shin, Eunjoo Kim, Hyun Min Cho, Jun Seon Hong, Jeong Bin Nam, Seung Min Yang, Geun Hye Oh, Seog Goo Kang, Jung Min Heo
Korean Journal of Poultry Science.2018; 45(3): 147.     CrossRef
Effects of chitosan as growth promoter on diarrhea, nutrient apparent digestibility, fecal microbiota and immune response in weaned piglets
Yuanqing Xu, Zheqi Wang, Yali Wang, Sumei Yan, Binlin Shi
Journal of Applied Animal Research.2018; 46(1): 1437.     CrossRef
Chitooligosaccharides enhance cold tolerance by repairing photodamaged PS II in rice
Jiachun Zhou, Qiao Chen, Yang Zhang, Liqiang Fan, Zhen Qin, Qiming Chen, Yongjun Qiu, Lihua Jiang, Liming Zhao
The Journal of Agricultural Science.2018; 156(7): 888.     CrossRef
Effect of Forsythia suspensa extract and chito‐oligosaccharide alone or in combination on performance, intestinal barrier function, antioxidant capacity and immune characteristics of weaned piglets
Panfeng Zhao, Xiangshu Piao, Zhikai Zeng, Ping Li, Xiao Xu, Hongliang Wang
Animal Science Journal.2017; 88(6): 854.     CrossRef
New insights into the role of chitosan oligosaccharide in enhancing growth performance, antioxidant capacity, immunity and intestinal development of weaned pigs
Jin Wan, Fei Jiang, Qingsong Xu, Daiwen Chen, Bing Yu, Zhiqing Huang, Xiangbing Mao, Jie Yu, Jun He
RSC Advances.2017; 7(16): 9669.     CrossRef
Effects of dietary levels of chito-oligosaccharide on ileal digestibility of nutrients, small intestinal morphology and crypt cell proliferation in weaned pigs
Sureerat Suthongsa, Rath Pichyangkura, Sarinee Kalandakanond-Thongsong, Boonrit Thongsong
Livestock Science.2017; 198: 37.     CrossRef
Effects of Astragalus polysaccharides (APS) and chitooligosaccharides (COS) on growth, immune response and disease resistance of juvenile largemouth bass, Micropterus salmoides
Shi-Mei Lin, Yu Jiang, Yong-Jun Chen, Li Luo, Sompong Doolgindachbaporn, Bundit Yuangsoi
Fish & Shellfish Immunology.2017; 70: 40.     CrossRef
Low-Molecular-Weight Chitosan Supplementation Increases the Population of Prevotella in the Cecal Contents of Weanling Pigs
Ting Yu, Yu Wang, Shicheng Chen, Min Hu, Zhiling Wang, Guozhong Wu, Xianyong Ma, Zhuang Chen, Chuntian Zheng
Frontiers in Microbiology.2017;[Epub]     CrossRef
Effects of chito-oligosaccharide on intestinal mucosal amino acid profiles and alkaline phosphatase activities, and serum biochemical variables in weaned piglets
H.S. Yang, X. Xiong, J.Z. Li, Y.L. Yin
Livestock Science.2016; 190: 141.     CrossRef
Chitosan and its oligosaccharide derivatives (chito‐oligosaccharides) as feed supplements in poultry and swine nutrition
S. Swiatkiewicz, M. Swiatkiewicz, A. Arczewska‐Wlosek, D. Jozefiak
Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition.2015; 99(1): 1.     CrossRef
Biological effects of chitosan and its derivatives
Dai-Hung Ngo, Thanh-Sang Vo, Dai-Nghiep Ngo, Kyong-Hwa Kang, Jae-Young Je, Hoang Nguyen-Duc Pham, Hee-Guk Byun, Se-Kwon Kim
Food Hydrocolloids.2015; 51: 200.     CrossRef
Efficacious rat model displays non-toxic effect with Korean beechwood creosote: a possible antibiotic substitute
Anh Nguyen Thai Quynh, Neelesh Sharma, Kwang Keun Cho, Tae Jong Yeo, Ki Beom Kim, Chul Yon Jeong, Tae Sun Min, Kim Jae Young, Jin Nam Kim, Dong-Kee Jeong
Biotechnology & Biotechnological Equipment.2014; 28(3): 447.     CrossRef
Effects of chito-oligosaccharides supplementation on growth performance, intestinal cytokine expression, autochthonous gut bacteria and disease resistance in hybrid tilapia Oreochromis niloticus ♀ × Oreochromis aureus ♂
Chubin Qin, Yuting Zhang, Wenshu Liu, Li Xu, Yalin Yang, Zhigang Zhou
Fish & Shellfish Immunology.2014; 40(1): 267.     CrossRef
The effects of supplementing varying molecular weights of chitooligosaccharide on performance, selected microbial populations and nutrient digestibility in the weaned pig
A.M. Walsh, T. Sweeney, B. Bahar, B. Flynn, J.V. O'Doherty
Animal.2013; 7(4): 571.     CrossRef
Evaluation of probiotic bacteria for their effects on the growth performance and intestinal microbiota of newly-weaned pigs fed fermented high-moisture maize
J.Q. Wang, F.G. Yin, C. Zhu, H. Yu, S.J. Niven, C.F.M. de Lange, J. Gong
Livestock Science.2012; 145(1-3): 79.     CrossRef
Effects of dietary chitosan oligosaccharides and Bacillus coagulans on the growth, innate immunity and resistance of koi (Cyprinus carpio koi)
Shimei Lin, Shuhong Mao, Yong Guan, Lin Luo, Li Luo, Yu Pan
Aquaculture.2012; 342-343: 36.     CrossRef
Dietary administration of chitooligosaccharides to enhance growth, innate immune response and disease resistance of Trachinotus ovatus
Shimei Lin, Shuhong Mao, Yong Guan, Xin Lin, Li Luo
Fish & Shellfish Immunology.2012; 32(5): 909.     CrossRef
The antimicrobial action of chitosan, low molar mass chitosan, and chitooligosaccharides on human colonic bacteria
Jiří Šimůnek, Věra Brandysová, Ingrid Koppová, Jiří Šimůnek
Folia Microbiologica.2012; 57(4): 341.     CrossRef
Evaluation of dietary supplementation of delta-aminolevulinic acid and chitooligosaccharide on growth performance, nutrient digestibility, blood characteristics, and fecal microbial shedding in weaned pigs
L. Yan, I.H. Kim
Animal Feed Science and Technology.2011; 169(3-4): 275.     CrossRef
The antimicrobial action of low-molar-mass chitosan, chitosan derivatives and chitooligosaccharides on bifidobacteria
J. Šimůnek, I. Koppová, L. Filip, G. Tishchenko, G. BeŁżecki
Folia Microbiologica.2010; 55(4): 379.     CrossRef
Effects of chitooligosaccharide supplementation on growth performance, nutrient digestibility, blood characteristics and immune responses after lipopolysaccharide challenge in weanling pigs
Y.J. Chen, I.H. Kim, J.H. Cho, J.S. Yoo, Y. Wang, Y. Huang, H.J. Kim, S.O. Shin
Livestock Science.2009; 124(1-3): 255.     CrossRef
Nutrient digestibility, blood profiles and fecal microbiota are influenced by chitooligosaccharide supplementation of growing pigs
J.P. Wang, J.S. Yoo, H.J. Kim, J.H. Lee, I.H. Kim
Livestock Science.2009; 125(2-3): 298.     CrossRef