Correlations between Heterozygosity at Microsatellite Loci, Mean d2 and Body Weight in a Chinese Native Chicken
G. Q. Liu (Liu GQ), X. P. Jiang (Jiang XP), J. Y. Wang (Wang JY), Z. Y. Wang (Wang ZY)
Asian-Australas J Anim Sci. 2006;19(12):1671-1677.   Published online 2006 Sep 29     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2006.1671
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Estimation of genetic parameters for production, reproduction, and growth curve of Fars indigenous chicken
Saeid Neysi, Mostafa Ghaderi‐Zefrehei, Farjad Rafeie, Mustafa Muhaghegh Dolatabady, Mahdi Elahi Torshizi, Sonia Zakizadeh, Jacqueline Smith
Animal Science Journal.2023;[Epub]     CrossRef
Investigation of individual heterozygosity correlated to growth traits in Tongshan Black-boned goat
Yan Guo Han, Gui Qiong Liu, Xun Ping Jiang, Guo Ming Liang, Chun Bo He, Dang Wei Wang, Yan Wu, Xing Long Xiang, Jie Hu, Yu Qin Peng
Molecular Biology Reports.2013; 40(11): 6075.     CrossRef
Correlation between Genetic Diversity and Neonatal Weight of Sika Deer (Cervus nippon) Fawns
Nobuaki Kojo, Naoko Higuchi, Masato Minami, Nobumasa Ohnishi, Ayumi Okada, Seiki Takatsuki, Hidetoshi B. Tamate
Mammal Study.2012; 37(1): 11.     CrossRef
No risk, no gain: effects of crop raiding and genetic diversity on body size in male elephants
Patrick I. Chiyo, Phyllis C. Lee, Cynthia J. Moss, Elizabeth A. Archie, Julie A. Hollister-Smith, Susan C. Alberts
Behavioral Ecology.2011; 22(3): 552.     CrossRef