Association of a Single Codon Deletion in Bone Morphogenetic Protein 15 Gene with Prolificacy in Small Tail Han Sheep
W. Guo (Guo W), M. X. Chu (Chu MX), X. M. Deng (Deng XM), J. D. Feng (Feng JD), Ning Li (Li N), Changxin Wu (Wu C)
Asian-Australas J Anim Sci. 2004;17(11):1491-1495.   Published online 2004 Jan 1     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2004.1491
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Effects of novel variants in BMP15 gene on litter size in Mongolia and Ujimqin sheep breeds
Yilin Wang, Zhijiao Chi, Shunan Jia, Suwen Zhao, Guifang Cao, Chimgee Purev, Ming Cang, Haiquan Yu, Xihe Li, Siqin Bao, Yongbin Liu, Jianguo Wang, Bin Tong
Theriogenology.2023; 198: 1.     CrossRef
Identification of sequence variation in the oocyte-derived bone morphogenetic protein 15 (BMP15) gene (BMP15) associated with litter size in New Zealand sheep (Ovis aries) breeds
Hamed Amirpour Najafabadi, Majid Khansefid, Ghassan Ghaith Mahmoud, Ishaku Lemu Haruna, Huitong Zhou, Jon G. H. Hickford
Molecular Biology Reports.2021; 48(9): 6335.     CrossRef
Association Between PCR-SSCP of Bone Morphogenetic Protein 15 Gene and Prolificacy in Jining Grey Goats
M. X. Chu, C. L. Jiao, Y. Q. He, J. Y. Wang, Z. H. Liu, G. H. Chen
Animal Biotechnology.2007; 18(4): 263.     CrossRef