Diversity of Chinese Indigenous Goat Breeds: A Conservation Perspective - A Review -
M. H. Li (Li MH), K. Li (Li K), S. H. Zhao (Zhao SH)
Asian-Australas J Anim Sci. 2004;17(5):726-732.   Published online 2004 May 1     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2004.726
Citations to this article as recorded by Crossref logo
A genome-wide perspective on the diversity and selection signatures in indigenous goats using 53 K single nucleotide polymorphism array
Tao Zhong, Xinlu Wang, Chunhua Huang, Liu Yang, Qianjun Zhao, Xiaoyong Chen, Aline Freitas-de-Melo, Siyuan Zhan, Linjie Wang, Dinghui Dai, Jiaxue Cao, Jiazhong Guo, Li Li, Hongping Zhang, Lili Niu
animal.2023; 17(3): 100706.     CrossRef
Variability of fibre quality on Chinese Alashan Left Banner White Cashmere goat
Stefano Pallotti, Jun Wang, Peirong Tang, Marco Antonini, Yujie Lou, Camillo Pieramati, Alessandro Valbonesi, Carlo Renieri
Italian Journal of Animal Science.2018; 17(1): 53.     CrossRef
Sequence Characterization of DSG3 Gene to Know Its Role in High-Altitude Hypoxia Adaptation in the Chinese Cashmere Goat
Chandar Kumar, Shen Song, Lin Jiang, Xiaohong He, Qianjun Zhao, Yabin Pu, Kanwar Kumar Malhi, Asghar Ali Kamboh, Yuehui Ma
Frontiers in Genetics.2018;[Epub]     CrossRef
Genetic diversity and population structure among eight Chinese indigenous goat breeds in the Yellow River valley
Xiaoyong Du, Jianhua Cao, Xu Han, Huaizhi Hao, Mei Yu, Guixiang Zhang, Shuhong Zhao
Small Ruminant Research.2017; 148: 87.     CrossRef
Rodents, goats and dogs – their potential roles in the transmission of schistosomiasis in China
CLARE F. VAN DORSSEN, CATHERINE A. GORDON, YUESHENG LI, GAIL M. WILLIAMS, YUANYUAN WANG, ZHENHUA LUO, GEOFFREY N. GOBERT, HONG YOU, DONALD P. MCMANUS, DARREN J. GRAY
Parasitology.2017; 144(12): 1633.     CrossRef
Exome sequencing reveals genetic differentiation due to high-altitude adaptation in the Tibetan cashmere goat (Capra hircus)
Shen Song, Na Yao, Min Yang, Xuexue Liu, Kunzhe Dong, Qianjun Zhao, Yabin Pu, Xiaohong He, Weijun Guan, Ning Yang, Yuehui Ma, Lin Jiang
BMC Genomics.2016;[Epub]     CrossRef
Preliminary Comparative Physiological and Biochemical Study of Five Different Goat Breeds Inhabiting Saudi Arabia
Mohammed Salem AL-Harbi, Sayed Amin Mohamed Amer
Natural Resources.2012; 03(04): 206.     CrossRef
Mitochondrial DNA diversity and origins of domestic goats in Southwest China (excluding Tibet)
Yongju Zhao, Jiahua Zhang, Erhu Zhao, Xugang Zhang, Xiaoyan Liu, Nanyang Zhang
Small Ruminant Research.2011; 95(1): 40.     CrossRef