Studies on the Genetic Relationships of Sheep Populations from East and South of Central Asia
W. Sun (Sun W), H. Chang (Chang H), Z. P. Yang (Yang ZP), R. Q. Geng (Geng RQ), S. X. Lu (Lu SX), G. B. Chang (Chang GB), W. Xu (Xu W), H. Y. Wang (Wang HY), Z. J. Ren (Ren ZJ), K. Tsunoda (Tsunoda K)
Asian-Australas J Anim Sci. 2002;15(10):1398-1402.   Published online 2002 Jan 1     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2002.1398
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Whole-genome resequencing of Hu sheep identifies candidate genes associated with agronomic traits
Liming Zhao, Lvfeng Yuan, Fadi Li, Xiaoxue Zhang, Huibin Tian, Zongwu Ma, Deyin Zhang, Yukun Zhang, Yuan Zhao, Kai Huang, Xiaolong Li, Jiangbo Cheng, Dan Xu, Xiaobin Yang, Kunchao Han, Xiuxiu Weng, Weimin Wang
Journal of Genetics and Genomics.2024;[Epub]     CrossRef
Genetic Differentiation of Native Sheep Populations in East and South Asia
Rongqing Geng, Hong Chang, Lanping Wang, K. Tsunoda, Zhangping Yang, Wei Sun, Dejun Ji, Yonghong Li
Biochemical Genetics.2007; 45(3-4): 263.     CrossRef
Analysis on the Origin and Phylogenetic Status of Tong Sheep Using 12 Blood Protein and Nonprotein Markers
Wei Sun, Hong Chang, Zhangping Yang, Rongqing Geng, Kenji Tsunoda, Zhanjun Ren, Hongyu Chen, Musa H. Hussein
Journal of Genetics and Genomics.2007; 34(12): 1097.     CrossRef
Genetic Structure of Native Sheep Populations in East and South Asia
Rong-qing GENG, Hong CHANG, Lan-ping WANG, Zhang-ping YANG, Wei SUN, De-jun JI, K Tsunodak
Agricultural Sciences in China.2007; 6(9): 1124.     CrossRef
The Levels of Genetic Differentiation of Small-Tailed Han Sheep and Tan Sheep Populations Using Structural Loci
Sheng-xia LU, Hong CHANG, De-jun JI, Kenji Tsunoda, Zhan-jun REN, Xiang-lian REN, Wei SUN, Zhang-ping YANG, Guo-bin CHANG
Agricultural Sciences in China.2006; 5(11): 865.     CrossRef
Phylogenetic Relationships of Sheep Populations from Coastal Areas in East Asia
Shengxia Lu, Hong Chang, Lei Du, Kenji Tsunoda, Wei Sun, Zhangping Yang, Guobing Chang, Dejun Ji
Biochemical Genetics.2005; 43(5-6): 251.     CrossRef