Influence of Chicken Embryo Extract on Protein Synthesis of Chicken Embyro Myoblasts Depends on Cell Density
K. Kita, K. Hiramatsu, Jun-ichi Okumura
Asian-Australas J Anim Sci. 1998;11(6):713-717.   Published online 1998 Dec 1     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.1998.713
Citations to this article as recorded by Crossref logo
MiRNA Profiling in Pectoral Muscle Throughout Pre- to Post-Natal Stages of Chicken Development
Min Chen, Shaolan Zhang, Zhongxian Xu, Jian Gao, Shailendra Kumar Mishra, Qing Zhu, Xiaoling Zhao, Yan Wang, Huadong Yin, Xiaolan Fan, Bo Zeng, Mingyao Yang, Deying Yang, Qingyong Ni, Yan Li, Mingwang Zhang, Diyan Li
Frontiers in Genetics.2020;[Epub]     CrossRef